Psychologia Reklamy

podyplomowe2 SEMESTRY

Cel studiów

Najważniejszym celem studiów podyplomowych z zakresu psychologii reklamy jest przekazanie aktualnej wiedzy teoretycznej, głównie z zakresu psychologii, która jest niezbędna w procesie doskonalenia umiejętności praktycznych i kompetencji potrzebnych w pracy w branży reklamowej. Oprócz zdobycia wiedzy teoretycznej słuchacze będą mogli doskonalić umiejętności praktyczne w ramach warsztatów i ćwiczeń, dotyczących na przykład planowania efektywnych strategii reklamy, przeprowadzania badań i analiz, czy przygotowywania atrakcyjnej kampanii reklamowej.

Adresaci

Studia podyplomowe: Psychologia reklamy adresowane są przede wszystkim do osób, które zajmują się zarządzaniem, marketingiem i wszelkimi działaniami z nim związanymi, do osób aktywnie działających w sferze biznesu, do menedżerów, pracowników handlu, usług i organizacji samorządowych, jak również do pracowników przedsiębiorstw, którzy w swojej działalności zajmują się reklamą i promocją. Studia są skierowane do osób, które prowadzą własną działalność gospodarczą i chcą pogłębić wiedzę z zakresu psychologii reklamy. Tematyka podejmowana w ramach tych studiów zainteresuje osoby pracujące w różnego rodzaju agencjach badawczych czy firmach eventowych.

Ramowy program

 • wstęp do psychologii ogólnej
 • wybrane zagadnienia psychologii emocji i motywacji
 • wstęp do psychologii społecznej i poznawczej
 • psychologia społeczna i poznawcza w reklamie
 • psychologia reklamy a zachowania konsumenckie
 • proces tworzenia marki
 • budowanie strategii komunikacji
 • metodologia badań psychologicznych w reklamie
 • wgląd konsumencki jako podstawa strategii komunikacji
 • efektywność reklamy
 • planowanie mediów
 • promocje konsumenckie jako element komunikacji
 • tworzenie reklam w dziale kreacji agencji reklamowej
 • marketing w Internecie
 • sztuka sprzedaży
 • sztuka prezentacji i radzenia sobie ze stresem
 • nowe kanały dotarcia do konsumenta

 

Warsztaty z zakresu rozwoju umiejętności intrapersonalnych i interpersonalnych:

 • autoprezentacja
 • trening radzenia sobie ze stresem
 • komunikacja
 • podejmowanie decyzji
 • trening negocjacji

Forma zaliczenia

 • minimum 80% obecności na zajęciach,
 • zaliczenie poszczególnych zajęć w ramach studiów
 • zdanie z wynikiem pozytywnym egzaminu końcowego z wybranych elementów teoretycznych

Ilość godzin

280

 

POLECAMY

Kontakt

Brodnica
tel. 56 493 20 32
e-mail: cedbrodnica@wp.pl

Bydgoszcz
tel. 52 567 00 68
e-mail: podyplomowe@byd.pl

Chojnice
tel. 52 567 00 13
e-mail: chojnice@byd.pl

Działdowo
tel. 23 697 06 90
e-mail: dzialdowo@byd.pl

Ełk
tel. 87 621 76 11
e-mail: wgt@byd.pl

Inowrocław
Tel. 52 567 00 90
e-mail: podyplomowe.inowroclaw@byd.pl

Kraków
tel. 12 412 06 68 lub 695 928 305
e-mail: studia@kire.pl

Lębork
tel. 663 800 665
e-mail: lebork@byd.pl

Malbork
tel. 55 272 56 27 lub 515 538 527
e-mail: dziekanatwsg@byd.pl

Piła
tel. 67 211 76 26 lub 67 211 76 27
e-mail: pila@byd.pl

Radom
tel. 510 814 811
e-mail: studiapodyplomowe@karuzela.org

Rypin
tel. 54 280 3161
e-mail: zs2rypin@wp.pl

Sieradz
tel. 43 822 10 12 lub 691 447 665
e-mail: studia@ckusieradz.pl

Słupsk
tel. 60 80 79 532 lub 59 841 71 09
e-mail: technik@technik.slupsk.pl

Toruń
tel. 56 69 69 444 lub 510 265 091
e-mail: wt@byd.pl

Żuromin
tel. 502 587 885
e-mail: kontakt@logoscentrum.pl

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

© 2021 Wyższa Szkoła Gospodarki