PSYCHOLOGIA

Psychologia jest naukowym stadium zachowania i doświadczenia, tzn. poprzez systematyczne badania psychologowie zmierzają do wyjaśnienia w jaki sposób istoty ludzkie zachowują się i jak na ich postępowanie wpływają cechy otaczającego świata. Psychologia jest badaniem umysłu i zachowania. Studiować psychologię to starać się zrozumieć, jak myślimy, uczymy się, działamy, kontaktujemy się z innymi ludźmi, a także jak rozumiemy samych siebie. Głównym obiektem zainteresowania psychologii jest jednostka.
Wiedza psychologiczna w pewien sposób pozwala nam zrozumieć siebie, swoje zachowanie oraz otaczający nas świat, redukuje pewien stan niepewności i lęku. Dostarcza nam obrony przed sytuacjami agresji i umożliwia działania dzięki którym możemy zrealizować nasze cele .Ponadto pozwala przewidywać, a po części wpływać na zachowanie innych osób. Ten szczególny rodzaj wiedzy jest także bardzo użyteczny w pracy nauczyciela. Aby pomóc wychowankowi opiekun powinien poznać podłoże i przyczyny jego zachowania. Umożliwia mu to właśnie wiedza psychologiczna , która spełnia funkcje wychowawczą, gdy pozwala zrozumieć pewne zachowania. Pozwala ustalić co porusza ludźmi i jak funkcjonuje ich psychika, to sposób myślenia, o tym jak żywe stworzenia radzą sobie ze swoim środowiskiem i jak zachowują się względem siebie, zajmuje się tym, co odróżnia ludzi od maszyn, jest rodzajem wiedzy i sposobem ujmowania zjawisk, który można wykorzystać do podniesienia jakości ludzkiego życia. Wiedza psychologiczna jest stosowana w różnych dziedzinach działalności człowieka: w pracy, psychoterapii, biznesie, różnego rodzaju kursach, kryminologii , a więc w życiu codziennym.
Studia podyplomowe z obszaru PSYCHOLOGII skierowane są nie tylko dla absolwentów pedagogiki i psychologii, ale do wszystkich osób, którym zależy na poszerzaniu własnych kompetencji oraz pomocy innym w rozwiązywaniu problemów.

 

POLECAMY

Kontakt

Bydgoszcz
tel. 52 567 00 68
e-mail: podyplomowe@byd.pl

Chojnice
tel. 534 893 777 lub 52 567 00 12
e-mail: chojnice@byd.pl

Działdowo
tel. 23 697 06 90
e-mail: dzialdowo@byd.pl

Ełk
tel. 87 621 76 11
e-mail: malgorzata.glapiak@byd.pl
natalia.przestrzelska@byd.pl

Inowrocław
Tel. 52 567 00 97
e-mail: weronika.wieloch@byd.pl

Kraków
tel. 12 412 06 68 lub 695 928 305
e-mail: studia@kire.pl

Lębork
tel. 663 800 665
e-mail: lebork@byd.pl

Malbork
tel. 55 272 56 27
e-mail: dziekanatwsg@byd.pl

Piła
tel. 67 211 76 26 lub 67 211 76 27
e-mail: pila@byd.pl

Słupsk
tel. 59 841 71 09 lub 694 400 676
e-mail: technik@technik.slupsk.pl
dziekanat.slupsk@byd.pl

Toruń
tel. 56 69 69 444 lub 510 265 091
e-mail: wt@byd.pl

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

© 2024 Wyższa Szkoła Gospodarki