BUDOWNICTWO I PROJEKTOWANIE

Dynamiczny rozwój branży budowlanej, mimo przejściowych kryzysów w ostatnich latach, pozwolił na stworzenie wielu nowych miejsc pracy. Systematycznie zwiększa się liczba budowanych mieszkań i obiektów użyteczności publicznej, firmy budowlane zapełniają portfele zamówień, rosną ceny materiałów. Szansą dla branży mogą być również nowe inwestycje deweloperów i nowe przetargi związane z planem budżetowym na lata 2015 – 2020. Jeżeli zwiększy się produkcja budowlano-montażowa, wpłynie to również na wzrost liczby miejsc pracy oraz zwiększy się zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowanych ekspertów/specjalistów.

Studia podyplomowe w obszarze BUDOWNICTWO I PROJEKTOWANIE  pozwalają na uzyskanie bardzo specjalistycznej i ukierunkowanej wiedzy, obejmującej również zagadnienia praktyczne i dającej dodatkowe uprawnienia np. w zakresie sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej, bezpieczeństwa logistyki terenu budowy, bezpiecznego eksploatowania i utrzymania obiektów budowlanych, fachowego remontowania, budownictwa energooszczędnego, oprogramowania komputerowego w budownictwie, sporządzania oceny oddziaływania na środowisko czy ochrony przeciwpożarowej.

Studia podyplomowe dla osób związanych z branżą budowlaną a szczególnie dla inżynierów budownictwa, architektów, urbanistów, inspektorów nadzoru inwestorskiego, projektantów, kierowników budowy, pracowników nadzoru budowlanego, pracowników administracji publicznej zajmujących się budownictwem czy osób zainteresowanych uzyskaniem uprawnień do wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej budynków.

 

POLECAMY

Kontakt

Bydgoszcz
tel. 52 567 00 68
e-mail: podyplomowe@byd.pl

Chojnice
tel. 534 893 777 lub 52 567 00 12
e-mail: chojnice@byd.pl

Działdowo
tel. 23 697 06 90
e-mail: dzialdowo@byd.pl

Ełk
tel. 87 621 76 11
e-mail: malgorzata.glapiak@byd.pl
natalia.przestrzelska@byd.pl

Inowrocław
Tel. 52 567 00 90
e-mail: inowroclaw@byd.pl

Kraków
tel. 12 412 06 68 lub 695 928 305
e-mail: studia@kire.pl

Lębork
tel. 663 800 665
e-mail: lebork@byd.pl

Malbork
tel. 55 272 56 27
e-mail: dziekanatwsg@byd.pl

Piła
tel. 67 211 76 26 lub 67 211 76 27
e-mail: pila@byd.pl

Słupsk
tel. 59 841 71 09 lub 694 400 676
e-mail: technik@technik.slupsk.pl
dziekanat.slupsk@byd.pl

Toruń
tel. 56 69 69 444 lub 510 265 091
e-mail: wt@byd.pl

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

© 2024 Wyższa Szkoła Gospodarki