AKCJA CERTYFIKACJA

Studia podyplomowe są ciekawą oraz nowoczesną formą pozyskiwania dodatkowej wiedzy, która daje szansę doskonalenia i uzupełnienia posiadanej wiedzy bądź też przekwalifikowania się lub zmiany zawodu. Uzyskane świadectwo potwierdza zdobyte przez naszego absolwenta kompetencje.

Wiele kierunków studiów podyplomowych w ofercie Wyższej Szkoły Gospodarki pozwala na  zdobycie dodatkowych certyfikatów, cenionych na polskim rynku pracy.

AKCJA CERTYFIKACJA umożliwia uzyskanie następujących certyfikatów i zaświadczeń absolwentom wskazanych studiów podyplomowych:

  • Bezpieczeństwo i Higiena Pracy (Certyfikat w zakresie Auditora Wewnętrznego Systemu Zarządzania BHP wg. PN-N 18001:2007, Zaświadczenie ukończenia kursu Udzielania Pierwszej Pomocy Przedmedycznej, zaświadczenie ukończenia szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, Zaświadczenie ukończenia szkolenia w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników)
  • Project Manager 360° (Zaświadczenia ukończenia 4 akredytowanych szkoleń: Podejście zwinne w zarządzaniu projektami  AgilePM® Foundation, Zarządzanie Zmianą Change Management® Foundation, Management 3.0 Foundation oraz DTMethod®.)
  • Zarządzanie Jakością ( Certyfikat Auditora Wewnętrznego Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001)
  • Zarządzanie Jakością i Bezpieczeństwem Żywności (Certyfikat Auditora Wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności wg normy ISO 22000:2018)
  • Zarządzanie Turystyką i Hotelarstwem (Zaświadczenie ukończenia szkolenia Obsługa trudnego klienta w przedsiębiorstwie turystycznym, Zaświadczenie ukończenia szkolenia ABC Recepcji, Zaświadczenie ukończenia szkolenia Systemy obsługi w zakładach gastronomicznych, Zaświadczenie ukończenia szkolenia Organizacja projektów eventowych, Zaświadczenie ukończenia szkolenia Worldspan – wprowadzenie do systemu, Zaświadczenie ukończenia szkolenia ProHott– wprowadzenie do systemu)
  • Logistyka i Transport (Certyfikat Kompetencji Zawodowych Przewoźnika Drogowego (CPC) w transporcie drogowym osób, Certyfikat Kompetencji Zawodowych Przewoźnika Drogowego (CPC) w transporcie drogowym rzeczy)
  • Ochrona Informacji Niejawnych (Zaświadczenie potwierdzenia dostępu do informacji niejawnych)
 

POLECAMY

Kontakt

Bydgoszcz
tel. 52 567 00 68
e-mail: podyplomowe@byd.pl

Chojnice
tel. 534 893 777 lub 52 567 00 12
e-mail: chojnice@byd.pl

Działdowo
tel. 23 697 06 90
e-mail: dzialdowo@byd.pl

Ełk
tel. 87 621 76 11
e-mail: malgorzata.glapiak@byd.pl
natalia.przestrzelska@byd.pl

Inowrocław
Tel. 52 567 00 97
e-mail: weronika.wieloch@byd.pl

Kraków
tel. 12 412 06 68 lub 695 928 305
e-mail: studia@kire.pl

Lębork
tel. 663 800 665
e-mail: lebork@byd.pl

Malbork
tel. 55 272 56 27
e-mail: dziekanatwsg@byd.pl

Piła
tel. 67 211 76 26 lub 67 211 76 27
e-mail: pila@byd.pl

Słupsk
tel. 59 841 71 09 lub 694 400 676
e-mail: technik@technik.slupsk.pl
dziekanat.slupsk@byd.pl

Toruń
tel. 56 69 69 444 lub 510 265 091
e-mail: wt@byd.pl

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

© 2024 Wyższa Szkoła Gospodarki