BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH

Co to jest BUR?

BUR czyli Baza Usług Rozwojowych stanowi kontynuację ogólnopolskiej bazy ofert szkoleniowych www.inwestycjawkadry.pl, prowadzonej od ponad dziesięciu lat przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). W tym czasie zamieszczono w niej 0,5 miliona ofert szkoleniowych, z których skorzystało 250 tysięcy osób. Łączna liczba użytkowników portalu przekroczyła 7 milionów. Baza Usług Rozwojowych to rewolucyjne na europejskim rynku HR interaktywne narzędzie. Dzięki jego funkcjonalnościom firmy szkoleniowe i doradcze uzyskują bezpłatną możliwość zaprezentowania swojej oferty, a przedsiębiorcy sektora MSP mogą wyszukać bądź zamówić (sprofilowane według swoich potrzeb) szkolenia, doradztwo, coaching itd. z dofinansowaniem z funduszy europejskich. Więcej informacji:http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Na co można uzyskać dofinansowanie z BUR?

Dofinansowanie z BUR można uzyskać na rozwój kompetencji osób samozatrudnionych i pracowników MMŚP zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstw oraz na kompleksowe usługi rozwojowe odpowiadające na ich potrzeby, np. na studia podyplomowe i szkolenia.

Jaki jest poziom dofinansowania?

Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa wynosi:

mikroprzedsiębiorstwa – min 70%
małe przedsiębiorstwa – min 60%
średnie przedsiębiorstwa – min 50%

Maksymalne dofinansowanie w województwie kujawsko-pomorskim na przedsiębiorstwo wynosi:

mikro – 10 000 zł
małe  – 20 000 zł
średnie – 30 000 zł

Co zrobić, aby pozyskać dofinansowanie?

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy jest wpisana do rejestru instytucji szkoleniowych w Bazie Usług Rozwojowych. Wpis ten pozwala Państwu na składanie wniosków u Operatorów poszczególnych regionów o refundację kosztów kształcenia szkoleniowo-podyplomowego. Odbywa się ona poprzez tzw. Podmioty Systemu Finansowania w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych.

Firmy z terenu województwa kujawsko-pomorskiego mogą ubiegać się o uzyskanie środków na studia podyplomowe dla pracowników w następujący sposób:

KROK 1 Wnioski o udzielenie wsparcia mikroprzedsiębiorstwa, małe oraz średnie przedsiębiorstwa składane są poprzez stronę www.uslugirozwojowe.tarr.org.pl. Do wsparcia w ramach projektu kwalifikują się wnioski o dofinansowanie obejmujące usługi rozwojowe wpisane do Bazy Usług Rozwojowych, dostępnej pod adresem www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl.

KROK 2  Przedsiębiorstwo podpisuje umowę z Operatorem Podmiotowego Systemu Finansowania.

KROK 3  Pracodawca rejestruje się w Bazie Usług Rozwojowych i zapisuje pracownika poprzez Bazę Usług Rozwojowych na wybrane studia podyplomowe.

KROK 4  Po zakończeniu realizacji studiów podyplomowych usługa jest oceniana przez pracodawcą i pracownika.

KROK 5   Pracodawca zgłasza się po refundację kosztów do Operatora Podmiotowego Systemu Finansowania.


Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy jest jedną z instytucji wpisanych do BUR, które uzyskały pozytywną akredytację ze strony Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą i skorzystania z wsparcia w ramach projektu!


Wykaz Operatorów Podmiotowego Systemu Finansowania dla poszczególnych regionów - pobierz

 

POLECAMY

Kontakt

Brodnica
tel. 56 493 20 32
e-mail: cedbrodnica@wp.pl

Bydgoszcz
tel. 52 567 00 68
e-mail: podyplomowe@byd.pl

Chojnice
tel. 52 567 00 13
e-mail: chojnice@byd.pl

Działdowo
tel. 23 697 06 90
e-mail: dzialdowo@byd.pl

Ełk
tel. 87 621 76 11
e-mail: wgt@byd.pl

Inowrocław
Tel. 52 567 00 90
e-mail: podyplomowe.inowroclaw@byd.pl

Kraków
tel. 12 412 06 68 lub 695 928 305
e-mail: studia@kire.pl

Lębork
tel. 663 800 665
e-mail: lebork@byd.pl

Malbork
tel. 55 272 56 27 lub 515 538 527
e-mail: dziekanatwsg@byd.pl

Piła
tel. 67 211 76 26 lub 67 211 76 27
e-mail: pila@byd.pl

Radom
tel. 510 814 811
e-mail: studiapodyplomowe@karuzela.org

Rypin
tel. 54 280 3161
e-mail: zs2rypin@wp.pl

Sieradz
tel. 43 822 10 12 lub 691 447 665
e-mail: studia@ckusieradz.pl

Słupsk
tel. 60 80 79 532 lub 59 841 71 09
e-mail: technik@technik.slupsk.pl

Toruń
tel. 56 69 69 444 lub 510 265 091
e-mail: wt@byd.pl

Żuromin
tel. 502 587 885
e-mail: kontakt@logoscentrum.pl

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

© 2021 Wyższa Szkoła Gospodarki