PRZEMYSŁY KREATYWNE

Departament Kultury Mediów i Sportu określił przemysł kreatywny jako „działalność, która ma swoje źródło w indywidualnej kreatywności, umiejętnościach i talencie ludzi oraz ma potencjał tworzenia bogactwa i miejsc pracy poprzez kreowanie i wykorzystywanie własności intelektualnej”. Do przemysłów kreatywnych zaliczamy: reklamę, architekturę, rynek sztuki i antyków, design, film, video i fotografię, oprogramowanie, rzemiosło, projektowanie mody, gry komputerowe, publikacje elektroniczne, muzykę, sztuki wizualne i sceniczne, działalność wydawniczą, telewizję i radio. Przyjmuje się, iż przemysły kreatywne mają szerszy zakres i obejmują przemysły kultury.

Studia podyplomowe w obszarze PRZEMYSŁY KREATYWNE zostały przygotowane z myślą o osobach z szerokimi kompetencjami humanistycznymi i interpersonalnymi, organizatorach życia kulturalnego oraz przedstawicielach świata mediów, oferując możliwości znalezienia rozmaitych form zatrudnienia. Pozwalają na nabycie dobrej znajomości obowiązujących w nich reguł działania, które są zmienne, zależne od bieżącej sytuacji społeczno-kulturalnej i politycznej, a zatem wymagające nieustannego aktualizowania.

Studia podyplomowe dla osób zainteresowanych rozwijaniem swoich zainteresowań i predyspozycji w dziedzinie architektury wnętrz, grafiki komputerowej, fotografii, bądź zatrudnionych czy poszukujących zatrudnienia w instytucjach kultury lub świecie mediów.

 

POLECAMY

Kontakt

Bydgoszcz
tel. 52 567 00 68
e-mail: podyplomowe@byd.pl

Chojnice
tel. 534 893 777 lub 52 567 00 12
e-mail: chojnice@byd.pl

Działdowo
tel. 23 697 06 90
e-mail: dzialdowo@byd.pl

Ełk
tel. 87 621 76 11
e-mail: malgorzata.glapiak@byd.pl
natalia.przestrzelska@byd.pl

Inowrocław
Tel. 52 567 00 97
e-mail: weronika.wieloch@byd.pl

Kraków
tel. 12 412 06 68 lub 695 928 305
e-mail: studia@kire.pl

Lębork
tel. 663 800 665
e-mail: lebork@byd.pl

Malbork
tel. 55 272 56 27
e-mail: dziekanatwsg@byd.pl

Piła
tel. 67 211 76 26 lub 67 211 76 27
e-mail: pila@byd.pl

Słupsk
tel. 59 841 71 09 lub 694 400 676
e-mail: technik@technik.slupsk.pl
dziekanat.slupsk@byd.pl

Toruń
tel. 56 69 69 444 lub 510 265 091
e-mail: wt@byd.pl

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

© 2024 Wyższa Szkoła Gospodarki