PRAKTYKA SPOŁECZNA

"Człowiek jest zwierzęciem społecznym, a więc jego poczucie szczęścia i pełni zależy od umiejętności sprawnego kontaktowania się z innymi ludźmi. Ponadto cała cywilizacja opiera się na ludzkiej zdolności do współpracy z innymi i prowadzenia wspólnych działań. Ludzie są nam niezbędni do szczęścia i spełnienia, musimy też umieć z nimi współpracować, jeśli chcemy stanąć na wysokości swoich zadań, swoich upodobań" (Johson, 1992).

Efektywne funkcjonowanie w relacjach z innymi jest niezbędną umiejętnością szczególnie w przypadku tych osób, których praca wymaga stałego obcowania z ludźmi. Nauczyciele, kierownicy, doradcy, terapeuci, pracownicy socjalni, to grupy zawodów, w których sensowne i owocne kontakty z innymi są koniecznością, a zdolności, umiejętności, kompetencje społeczne, oprócz znajomości przepisów prawnych, są wyznacznikiem ich efektywności zawodowej.

Studia podyplomowe w obszarze PRAKTYKI SPOŁECZNEJ umożliwiają zdobycie kwalifikacji osobom zorientowanym na pracę z ludźmi i dla ludzi. Różnorodność programów daje dużą umiejętność reakcji na dynamicznie zmieniającą się rzeczywistość społeczną. Zakres poznawanych zagadnień społecznych jest niezwykle szeroki począwszy od kompetencji profilaktycznych i terapeutycznych po znajomość przepisów prawa niezbędnych dla pracowników administracji publicznej i służb zajmujących się pomocą społeczną, ochroną i zwalczaniem przestępczości.

 

Studia podyplomowe dla pracowników urzędów administracji publicznej różnego szczebla i wszystkich służb publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników administracji rządowej i samorządowej,  zajmujących się działalnością socjalną, profilaktyką i zwalczaniem przestępczości. Są to studia adresowane do osób zatrudnionych w ośrodkach pomocy społecznej, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, pracowników instytucji i pozarządowych form wspomagania człowieka (stowarzyszenia, fundacje, ruchy społeczne) oraz do wszystkich osób pracujących z osobami niepełnosprawnymi a także dla zainteresowanych pracą w służbach i urzędach, które w zakresie swoich obowiązków mają ściganie i zwalczanie przestępczości oraz ochronę informacji niejawnych.

 

POLECAMY

Kontakt

Bydgoszcz
tel. 52 567 00 68
e-mail: podyplomowe@byd.pl

Chojnice
tel. 534 893 777 lub 52 567 00 12
e-mail: chojnice@byd.pl

Działdowo
tel. 23 697 06 90
e-mail: dzialdowo@byd.pl

Ełk
tel. 87 621 76 11
e-mail: malgorzata.glapiak@byd.pl
natalia.przestrzelska@byd.pl

Inowrocław
Tel. 52 567 00 97
e-mail: weronika.wieloch@byd.pl

Kraków
tel. 12 412 06 68 lub 695 928 305
e-mail: studia@kire.pl

Lębork
tel. 663 800 665
e-mail: lebork@byd.pl

Malbork
tel. 55 272 56 27
e-mail: dziekanatwsg@byd.pl

Piła
tel. 67 211 76 26 lub 67 211 76 27
e-mail: pila@byd.pl

Słupsk
tel. 59 841 71 09 lub 694 400 676
e-mail: technik@technik.slupsk.pl
dziekanat.slupsk@byd.pl

Toruń
tel. 56 69 69 444 lub 510 265 091
e-mail: wt@byd.pl

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

© 2024 Wyższa Szkoła Gospodarki