ROZWÓJ OSOBISTY

Pojęcie rozwoju osobistego dla każdego człowieka może mieć inne znaczenie, ponieważ jest zależne od stawianych przed sobą celów. Jest to bowiem takie działanie, którego efektem będzie rozwinięcie charakteru, osobowości lub jakichkolwiek umiejętności. Rozwój osobisty to sposób na poznawanie siebie i rozszerzanie swoich kompetencji, które są szczególnie istotne zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Każdego człowieka wielokrotnie spotykają specyficzne zadania i trudne sytuacje. Znajomość psychologicznych mechanizmów funkcjonowania człowieka daje możliwość przewidywania zachowań i relacji w zespołach ludzkich.

Studia podyplomowe w obszarze ROZWOJU OSOBISTEGO zostały przygotowane dla osób zainteresowanych rozwojem własnym szczególnie pod kątem rozwoju kariery, rozwijania kompetencji uczenia się lub uczenia i rozwijania innych, motywowania, wyzwalania potencjału. Wyposażają w umiejętności diagnozowania i skutecznego rozwiązywania wybranych problemów na terenie organizacji/firmy, wykorzystania technik wpływu społecznego w różnych kontekstach życia zawodowego, wspierania rozwoju zawodowego (własnego oraz pozostałych pracowników), skutecznego budowania relacji interpersonalnych, twórczego podejmowania decyzji w sytuacjach biznesowych a także rozwoju kompetencji osobistych niezbędnych w pracy zawodowej.

Studia podyplomowe kierowane są do absolwentów studiów wyższych zainteresowanych kompleksowym podnoszeniem swoich kwalifikacji i kompetencji psychospołecznych, przydatnych w sferze relacji biznesowych, do kandydatów na trenerów, trenerów wewnętrznych, osób występujących w roli szkoleniowców, menadżerów odpowiedzialnych za szkolenia pracowników, psychologów i pedagogów. W szczególności studia adresowane są do pracowników firm prywatnych i instytucji niekomercyjnych, dążących do profesjonalnego realizowania zadań i celów biznesowych, a także do menedżerów, osób odpowiedzialnych za kształtowanie relacji z klientami oraz budowanie wizerunku firmy/instytucji.

 

POLECAMY

Kontakt

Bydgoszcz
tel. 52 567 00 68
e-mail: podyplomowe@byd.pl

Chojnice
tel. 534 893 777 lub 52 567 00 12
e-mail: chojnice@byd.pl

Działdowo
tel. 23 697 06 90
e-mail: dzialdowo@byd.pl

Ełk
tel. 87 621 76 11
e-mail: malgorzata.glapiak@byd.pl
natalia.przestrzelska@byd.pl

Inowrocław
Tel. 52 567 00 97
e-mail: weronika.wieloch@byd.pl

Kraków
tel. 12 412 06 68 lub 695 928 305
e-mail: studia@kire.pl

Lębork
tel. 663 800 665
e-mail: lebork@byd.pl

Malbork
tel. 55 272 56 27
e-mail: dziekanatwsg@byd.pl

Piła
tel. 67 211 76 26 lub 67 211 76 27
e-mail: pila@byd.pl

Słupsk
tel. 59 841 71 09 lub 694 400 676
e-mail: technik@technik.slupsk.pl
dziekanat.slupsk@byd.pl

Toruń
tel. 56 69 69 444 lub 510 265 091
e-mail: wt@byd.pl

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

© 2024 Wyższa Szkoła Gospodarki