Psychologia Kliniczna

podyplomowe2 SEMESTRY

Cel studiów

Celem studiów jest przekazanie wiedzy teoretycznej oraz umożliwienie nabycia absolwentom praktycznych i społecznych umiejętności związanych z wykonywaniem pracy psychologa klinicznego przed podjęciem szkolenia specjalizacyjnego. Przybliżenie wiedzy w zakresie uwarunkowań, diagnostyki, psychoprofilaktyki i terapii zaburzeń zdrowia psychicznego i somatycznego. Słuchacz zostanie zapoznany z klasyfikacją, objawami i leczeniem zaburzeń. Celem studiów jest również kształtowanie praktycznych umiejętności analizy danych z poszczególnych metod psychologicznych i integracji materiału klinicznego, jak również rozwijanie kompetencji do oceny funkcjonowania badanego i jego rodziny w różnych sferach i środowiskach.

Adresaci

W pierwszej kolejności na studia Psychologia Kliniczna zapraszamy magistrów psychologii zainteresowanych w przyszłości podjęciem specjalizacji w tej dziedzinie.
Mogą w nich wziąć udział również  absolwenci innych kierunków: pielęgniarki, pedagodzy, logopedzi, rehabilitanci, duszpasterze i inne osoby pracujące „przy łóżku chorego", mające motywację do poszerzenia wiedzy z psychologii klinicznej.

Ramowy program

Program studiów jest zbliżony do programu szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie psychologii klinicznej opracowanego przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego.

 • Prawo medyczne
 • Etyka zawodowa w pracy psychologa klinicznego
 • Promocja i profilaktyka zdrowia psychicznego
 • Podstawowe zagadnienia medyczne
 • Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania
 • Kliniczna diagnoza psychologiczna
 • Teorie psychologiczne w obszarze klinicznym
 • Rola psychologa w diagnostyce i terapii chorób somatycznych
 • Podstawy neuropsychologii
 • Rozwój w okresie dzieciństwa i dorastania
 • Formy zaburzeń w okresie dzieciństwa i dorastania
 • Podstawy diagnozy psychologicznej dzieci i młodzieży
 • Podstawy opiniodawstwa w psychologii sądowej
 • Psychologia uzależnień
 • Interwencja kryzysowa

Forma zaliczenia

Egzamin końcowy w formie testu

Ilość godzin

200

 

POLECAMY

Kontakt

Bydgoszcz
tel. 52 567 00 68
e-mail: podyplomowe@byd.pl

Chojnice
tel. 534 893 777 lub 52 567 00 12
e-mail: chojnice@byd.pl

Działdowo
tel. 23 697 06 90
e-mail: dzialdowo@byd.pl

Ełk
tel. 87 621 76 11
e-mail: malgorzata.glapiak@byd.pl
natalia.przestrzelska@byd.pl

Inowrocław
Tel. 52 567 00 97
e-mail: weronika.wieloch@byd.pl

Kraków
tel. 12 412 06 68 lub 695 928 305
e-mail: studia@kire.pl

Lębork
tel. 663 800 665
e-mail: lebork@byd.pl

Malbork
tel. 55 272 56 27
e-mail: dziekanatwsg@byd.pl

Piła
tel. 67 211 76 26 lub 67 211 76 27
e-mail: pila@byd.pl

Słupsk
tel. 59 841 71 09 lub 694 400 676
e-mail: technik@technik.slupsk.pl
dziekanat.slupsk@byd.pl

Toruń
tel. 56 69 69 444 lub 510 265 091
e-mail: wt@byd.pl

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

© 2024 Wyższa Szkoła Gospodarki