Trener i Coach

podyplomowe2 SEMESTRY

Cel studiów

Kompleksowe przygotowanie uczestników do wykonywania zawodu trenera i coacha, zarówno w ramach własnej działalności gospodarczej, jak pracy na rzecz różnego rodzaju firm i instytucji (trener wewnętrzny).

Adresaci

Studia są skierowane do osób, które zajmują się w praktyce zawodowej szkoleniami/coachingiem i chcieliby zdobyć formalne kompetencje, niezbędne w uzyskaniu rekomendacji PTP oraz zdobycia przewagi na rynku usług szkoleniowych.
W szczególności kierujemy ofertę do menedżerów średniego i wyższego szczebla, nauczycieli oraz wszystkich, którzy zajmują się zawodowo prowadzeniem ludzi do wyznaczonego celu. Zapraszamy wszystkie osoby posiadające predyspozycje do pracy w charakterze trenera i coacha, które planują wykonywanie tego zawodu w przyszłości. Warunkiem niezbędnym jest posiadanie wykształcenia wyższego.

 • Zdobycie formalnych kompetencji do wykonywania dwóch zawodów jednocześnie – trenera i coacha, w cenie jednych studiów.
 • Niepowtarzalny rozwój osobisty podczas treningu interpersonalnego wliczonego w cenę studiów – uczestnik nie ponosi żadnych dodatkowych opłat.
 • Odbycie superwizji trenerskiej wliczone w cenę studiów.
 • Uzyskanie Certyfikatu poświadczającego zdobycie kompetencji na poziomie odpowiadającym, zgodnym z Europejskimi Ramami Kwalifikacji.
 • Korzystanie z treści programowych, niezbędnych podczas ubiegania się o rekomendację PTP.
 • Poznanie innowacyjnego i autorskiego warsztatu pracy trenera i coacha w zakresie szkoleń biznesowych oraz społecznych.
 • Rozwój kreatywności poprzez udział w tworzeniu ćwiczeń i gier szkoleniowo - coachingowych.

Ramowy program

TRENING UMIEJĘTNOŚCI INTERPERSONALNYCH W FORMULE GRUPY OTWARCIA

 • Przedstawienie celów szkolenia i jego programu. Autoprezentacja uczestników. Wyznaczenie oczekiwań względem szkolenia. Ustalenie zasad pracy w grupie. Poznanie swojego funkcjonowania w relacjach z innymi ludźmi i z grupą, rozpoznanie wpływu jaki wywiera się na innych i grupę oraz wpływów jakim się ulega. 

TOŻSAMOŚĆ TRENERA/COACHA

 • Przegląd podejść teoretycznych dotyczących pracy trenera i coacha.
 • Różnice i podobieństwa w pełnieniu ról zawodowych. Mapa kompetencji trenera. Odkrywanie własnego potencjału/mocne i słabe strony.
 • Etyka zawodowa trenera i coacha.

ROZWÓJ KLUCZOWYCH KOMPETENCJI TRENERA/COACHA

 • Komunikacja interpersonalna
 • Autoprezentacja i wystąpienia publiczne
 • Trening kreatywności
 • Trening asertywności i stawiania granic 
 • Emisja głosu

WARSZTAT PRACY TRENERA/COACHA

 • Konwencjonalne i niekonwencjonalne metody prowadzenia szkoleń
 • Zarządzanie procesem grupowym
 • Trudne sytuacje w pracy trenera
 • Trener jako facylitator, mediator i negocjator
 • „Narzędziownia” pracy coacha – modele i metody coachingowe
 • Coach jako towarzysz zmiany – granice w relacji

PROJEKTOWANIE SZKOLEŃ I SESJI COACHINGOWYCH

 • Projektowanie programów szkoleniowych i scenariuszy zajęć
 • Projektowanie sesji coachingowej

SESJA SUPERWIZYJNA

 • Etiudy szkoleniowe i coachingowe prowadzone przez uczestników pod superwizją

Forma zaliczenia

 • Opracowanie 8 godzinnego scenariusza szkolenia
 • Przeprowadzenie 45 minutowego szkolenia, stanowiącego dowolnie wybrany fragment opracowanego scenariusza, pod superwizją
 • Przeprowadzenie 30 minutowej sesji coachingowej pod superwizją

Ilość godzin

200

 

POLECAMY

Kontakt

Bydgoszcz
tel. 52 567 00 68
e-mail: podyplomowe@byd.pl

Chojnice
tel. 534 893 777 lub 52 567 00 12
e-mail: chojnice@byd.pl

Działdowo
tel. 23 697 06 90
e-mail: dzialdowo@byd.pl

Ełk
tel. 87 621 76 11
e-mail: malgorzata.glapiak@byd.pl
natalia.przestrzelska@byd.pl

Inowrocław
Tel. 52 567 00 97
e-mail: weronika.wieloch@byd.pl

Kraków
tel. 12 412 06 68 lub 695 928 305
e-mail: studia@kire.pl

Lębork
tel. 663 800 665
e-mail: lebork@byd.pl

Malbork
tel. 55 272 56 27
e-mail: dziekanatwsg@byd.pl

Piła
tel. 67 211 76 26 lub 67 211 76 27
e-mail: pila@byd.pl

Słupsk
tel. 59 841 71 09 lub 694 400 676
e-mail: technik@technik.slupsk.pl
dziekanat.slupsk@byd.pl

Toruń
tel. 56 69 69 444 lub 510 265 091
e-mail: wt@byd.pl

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

© 2024 Wyższa Szkoła Gospodarki