Edukacja Regionalistyczna

podyplomowe2 SEMESTRY

Cel studiów

Celem studiów jest wzbogacenie wiedzy o subregionach (np. tych, które są w granicach województwa kujawsko-pomorskiego) w Polsce. Zapoznanie się z dziedzictwem kulturowym regionów oraz ich dalsze propagowanie wśród różnych grup docelowych. Zapoznanie się z metodologią badania historii, kultury, obyczajów oraz kulinariów poszczególnych regionów. Przygotowanie do prowadzenia profesjonalnej edukacji regionalnej.

Unikatowym walorem studiów jest znaczący udział zajęć warsztatowych prowadzonych przez doświadczonych regionalistów, rozwijających samoświadomość i liczne kompetencje miękkie. Uczestnicy będą mieli także możliwość doświadczyć procesu mentoringu od strony podopiecznego, ponieważ relacja z opiekunem pracy podyplomowej realizowana będzie zgodnie ze schematem mentoringu formalnego.

Adresaci studiów

Studia kierowane są do osób interesujących się regionem w województwie kujawsko –pomorskim oraz nauczycieli, którzy chcą uzyskać niezbędne kompetencje do realizacji programu edukacji regionalnej w szkołach oraz instytucjach kultury. Edukacji realizowanej w ramach podstawy programowej w szkołach podstawowych i średnich, ale także w ramach zadań własnych muzeów, domów kultury, izb pamięci, wydziałów promocji samorządów różnych szczebli, jednostek Lasów Państwowych, zarządów parków narodowych i krajobrazowych, a także prywatnych izb pamięci, właścicieli kolekcji, rekonstruktorów historycznych. W szczególności studia skierowane są do pedagogów szkolnych, nauczycieli, trenerów, opiekunów i innych osób pracujących z młodzieżą (np. instruktorzy ZHP, pracownicy wydziałów promocji, opiekunowie miejsc pamięci) odpowiedzialnych za ochronę i promocje dziedzictwa historycznego i kulturalnego.

Korzyści dla słuchaczy

 • uzyskanie kompetencji z zakresu wiedzy o regionie
 • uzyskanie znajomości metodologii badań nad historią i kulturą regionalną
 • zdobycie wiedzy z zakresu archeologii miejsc pamięci narodowej
 • zdobycie wiedzy z zakresu regulacji prawnych eksploracji miejsc regionalnej historii i kultury
 • uzyskanie znajomości metod promocji regionalnego dziedzictwa historycznego i kulturalnego
 • uzyskanie wiedzy z zakresu kolekcjonerstwa i związanej z nim wiedzy z historii sztuki
 • zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu pisania wniosków i realizacji projektów oraz organizacji wydarzeń związanych z dziedzictwem regionalnym
 • wykwalifikowana kadra, działająca na rzecz regionalizmu
 • możliwość podjęcia współpracy z Fundacją Forum Rozwoju Regionalnego
 • możliwość podjęcia współpracy z Pracownią regionalistyczną Wyższej Szkoły Gospodarki
 • możliwość współpracy z samorządem lokalnym

Kadra

Zajęcia na studiach prowadzone są w nowoczesnej i aktywnej formie ćwiczeń, treningów, symulacji oraz multimedialnych wykładów. Wszyscy wykładowcy mają doświadczenie w zakresie reprezentowanej dyscypliny – historii, muzealnictwa, regionalizmu, historii sztuki, historii kultury, prawnej ochrony dziedzictwa kulturowego, nowej interpretacji dziedzictwa kulturowego ale przede wszystkim wszyscy mają doświadczenie w relacjach mentoringu formalnego lub nieformalnego, są świadomi jego znaczenia dla rozwoju jednostki i bezcennego wsparcia, jakiego dostarcza ten typ relacji.

Unikalną formą jest zindywidualizowana opieka mentora nad każdym ze słuchaczy realizowana w postaci regularnych spotkań indywidualnych lub e-mentoringu.

Ramowy program

Zajęcia odbywają się w formie hybrydowej:

Dziedzictwo kulturowe regionu
Położenie regionu
Etnografia
Wybrane zagadnienia historyczne województwa
Edukacja regionalistyczna
Nowa interpretacja dziedzictwa kulturowego
Organizacja muzeów i kolekcji regionalnych
Organizacja wydarzeń lokalnych o tematyce historycznej i regionalnej
Dokumentowanie i popularyzacja wiedzy
Podstawy prawne w zakresie ochrony zabytków
Wystąpienia publiczne

Forma zaliczenia

Praca dyplomowa w formie prezentacji multimedialnej wraz z konspektem/opisem zajęć.

Ilość godzin

160

 

POLECAMY

Kontakt

Bydgoszcz
tel. 52 567 00 68
e-mail: podyplomowe@byd.pl

Chojnice
tel. 534 893 777 lub 52 567 00 12
e-mail: chojnice@byd.pl

Działdowo
tel. 23 697 06 90
e-mail: dzialdowo@byd.pl

Ełk
tel. 87 621 76 11
e-mail: malgorzata.glapiak@byd.pl
natalia.przestrzelska@byd.pl

Inowrocław
Tel. 52 567 00 90
e-mail: inowroclaw@byd.pl

Kraków
tel. 12 412 06 68 lub 695 928 305
e-mail: studia@kire.pl

Lębork
tel. 663 800 665
e-mail: lebork@byd.pl

Malbork
tel. 55 272 56 27
e-mail: dziekanatwsg@byd.pl

Piła
tel. 67 211 76 26 lub 67 211 76 27
e-mail: pila@byd.pl

Słupsk
tel. 59 841 71 09 lub 694 400 676
e-mail: technik@technik.slupsk.pl
dziekanat.slupsk@byd.pl

Toruń
tel. 56 69 69 444 lub 510 265 091
e-mail: wt@byd.pl

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

© 2024 Wyższa Szkoła Gospodarki