Druk 3D w edukacji

podyplomowe2 SEMESTRY

Cel studiów

W trakcie studiów podyplomowych „Druk 3D w edukacji” słuchacz zdobywa wiedzę  i umiejętności pozwalające na wykorzystanie technologii druku 3D w procesie edukacji.

W zakres treści kształcenia wchodzą zagadnienia związane z praktyczną obsługą i bieżącym utrzymaniem drukarek 3D, głównie w technologii FDM. Zakłada się, że druk w szkole prowadzony będzie z wykorzystanie materiałów podstawowych takich, jak PLA. Kolejnym krokiem będzie nauka wykorzystania oprogramowania do modelowania 3D. Oprogramowanie takie pozwala przygotować własne detale do druku. Ponadto słuchacz zapozna się również z możliwościami wykorzystania ogólnodostępnych repozytoriów plików STL, co pozwala na pozyskanie gotowych modeli do druku. Istotnym elementem studiów będą również zagadnienia związane z metodyką druku 3D w dydaktyce szkolnej.

 • Zapoznanie się z obsługą i budową narzędzi do druku 3D.
 • Zapoznanie się z oprogramowaniem do modelowania 3D.
 • Przygotowanie modelu do wydruku na drukarce 3D.
 • Bezpieczeństwo korzystania z drukarki 3D.
 • Bieżąca obsługa serwisowa drukarki 3D.

Korzyści dla słuchaczy

Zdobycie praktycznych umiejętności: w zakresie druku 3D, obsługi typowych narzędzi do druku 3D  i oprogramowania do projektowania 3D oraz programów do przygotowania plików bezpośrednio do druku, pracy ze skanerem 3D.

Kadra

Wykładowcy Wyższej Szkoły Gospodarki z wieloletnim doświadczeniem w zakresie projektowania i druku 3D, prowadzący od wielu lat zajęcia i kursy z oferowanego zakresu.

Ramowy program

 • Wprowadzenie do modelowania 3D
 • Narzędzia do modelowania i druku 3D
 • Budowa i obsługa drukarki 3D
 • Technologie druku 3D
 • Wykorzystanie technologii druku 3D w edukacji
 • Modelowanie 3D
 • Technologie wspomagające druk 3D
 • Prototypowanie urządzeń z wykorzystaniem technologii druku 3D
 • Projekt dyplomowy

Forma zaliczenia

projekt dyplomowy

Ilość godzin

180

 

POLECAMY

Kontakt

Bydgoszcz
tel. 52 567 00 68
e-mail: podyplomowe@byd.pl

Chojnice
tel. 534 893 777 lub 52 567 00 12
e-mail: chojnice@byd.pl

Działdowo
tel. 23 697 06 90
e-mail: dzialdowo@byd.pl

Ełk
tel. 87 621 76 11
e-mail: malgorzata.glapiak@byd.pl
natalia.przestrzelska@byd.pl

Inowrocław
Tel. 52 567 00 90
e-mail: inowroclaw@byd.pl

Kraków
tel. 12 412 06 68 lub 695 928 305
e-mail: studia@kire.pl

Lębork
tel. 663 800 665
e-mail: lebork@byd.pl

Malbork
tel. 55 272 56 27
e-mail: dziekanatwsg@byd.pl

Piła
tel. 67 211 76 26 lub 67 211 76 27
e-mail: pila@byd.pl

Słupsk
tel. 59 841 71 09 lub 694 400 676
e-mail: technik@technik.slupsk.pl
dziekanat.slupsk@byd.pl

Toruń
tel. 56 69 69 444 lub 510 265 091
e-mail: wt@byd.pl

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

© 2024 Wyższa Szkoła Gospodarki