Pedagogika Marii Montessori - Edukacja i Terapia Przedszkolna

podyplomowe2 SEMESTRY

Miejsce realizacji zajęć

Centrum Uśmiechu Dziecka w Poznaniu ul. Wiedeńska 2

W przypadku większej grupy inna lokalizacja na terenie Poznania

Cel studiów

Naszym najważniejszym celem jest przekazanie Tobie wiedzy z zakresu metodyki Montessori, z uwzględnieniem adaptacji konspektów i materiałów do zróżnicowanych potrzeb dzieci zdolnych i tych, które mają problemy rozwojowe. Równolegle pomagamy naszym kursantom „stawać się” nauczycielami Montessori, wyposażając ich w niezbędne umiejętności i narzędzia pracy.

Cele kursu:

 • poznanie teoretycznych podstaw pedagogiki Montessori
 • poznanie założeń aranżacji najbliższego otoczenia dziecka zgodnie z zasadami pedagogiki Montessori
 • poznanie możliwości wykorzystania pedagogiki Montessori w pracy z dziećmi zdolnymi, w normie intelektualnej oraz z dziećmi z różnego rodzaju problemami, deficytami rozwojowymi oraz chorobami
 • stworzenie własnych konspektów oraz nauka pokazu pracy z materiałami z zakresu:
 • ćwiczeń praktycznego życia
 • sensoryki
 • języka polskiego
 • języka angielskiego
 • matematyki
 • wychowania kosmicznego

Zgodnie z dewizą Marii Montessori, każdy nauczyciel samodzielnie sporządza swoje konspekty, ponieważ jest to najcenniejsza forma utrwalania poznanej wiedzy w połączeniu z pracą z materiałami)

 • nauka sporządzania własnych pomocy w oparciu o zasady pracy w pedagogice Montessori
 • utrwalenie sposobów pracy z poznanymi materiałami poprzez pracę własną pod kierunkiem nauczyciela Montessori
 • poznanie zadań, jakie stawia przed nauczycielem pedagogika Montessori
 • poznanie narzędzi umożliwiających prowadzenie obserwacji oraz pracy nad samorozwojem (stawanie się nauczycielem Montessori oznacza zmianę tradycyjnych postaw pedagogicznych) – autorski program warsztatów w CUD Montessori
 • omówienie i poznanie podstaw wiedzy z zakresu najczęstszych problemów rozwojowych dzieci, w tym:
 • omówienie problemów związanych z rozwojem mowy (zajęcia z zakresu logopedii i dysleksji – autorski program warsztatów w CUD Montessori)
 • zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu terapii integracji sensorycznej – zajęcia z terapeutą integracji sensorycznej – autorski program warsztatów w CUD Montessori)

Adresaci studiów

 • nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, terapeuci, fizjoterapeuci, logopedzi, neurologopedzi
 • rodzice
 • studenci
 • oraz wszyscy, którzy chcą poznać praktyczne aspekty pracy z dziećmi metodą Montessori

Ramowy program

A. metodykę prowadzenia zajęć z zakresu:

 • życia praktycznego
 • sensoryki
 • matematyki
 • wychowania kosmicznego
 • języka polskiego
 • języka angielskiego (nie jest wymagana biegła znajomość języka)

B. zajęcia z teorii, samorozwoju, montessoriańskiej obserwacji, terapii, pracę z literaturą
C. naukę samodzielnego tworzenia pomocy i materiałów
D. uczestnictwo w specjalistycznych warsztatach z logopedii, dysleksji oraz Integracji Sensorycznej

Forma zaliczenia

 • 40 godzin praktyk (10 godzin w Centrum Dziecięcych Możliwości w Poznaniu oraz 30 godzin w wybranym przez siebie przedszkolu Montessori)
 • egzamin sprawdzający konspekty, wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne z zakresu wszystkich działów

Ilość godzin

250 (200 godzin zajęć i 50 godzin praktyk)

 

POLECAMY

Kontakt

Bydgoszcz
tel. 52 567 00 68
e-mail: podyplomowe@byd.pl

Chojnice
tel. 534 893 777 lub 52 567 00 12
e-mail: chojnice@byd.pl

Działdowo
tel. 23 697 06 90
e-mail: dzialdowo@byd.pl

Ełk
tel. 87 621 76 11
e-mail: malgorzata.glapiak@byd.pl
natalia.przestrzelska@byd.pl

Inowrocław
Tel. 52 567 00 90
e-mail: inowroclaw@byd.pl

Kraków
tel. 12 412 06 68 lub 695 928 305
e-mail: studia@kire.pl

Lębork
tel. 663 800 665
e-mail: lebork@byd.pl

Malbork
tel. 55 272 56 27
e-mail: dziekanatwsg@byd.pl

Piła
tel. 67 211 76 26 lub 67 211 76 27
e-mail: pila@byd.pl

Słupsk
tel. 59 841 71 09 lub 694 400 676
e-mail: technik@technik.slupsk.pl
dziekanat.slupsk@byd.pl

Toruń
tel. 56 69 69 444 lub 510 265 091
e-mail: wt@byd.pl

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

© 2024 Wyższa Szkoła Gospodarki