Grafika Komputerowa i Multimedia

podyplomowe2 SEMESTRY

Cel studiów

Kształcenie specjalistów w zakresie przetwarzania grafiki i dźwięku na potrzeby publikacji elektronicznych. Wyposażenie słuchaczy w kompetencje zarówno w zakresie grafiki i estetyki jak i nowoczesnych technologii informatycznych, ze szczególnym uwzględnieniem technologii www.

Adresaci

Studia skierowane są do dwóch grup docelowych. Pierwsza to osoby zajmujące się zawodowo lub amatorsko tworzeniem różnych form graficznych oraz posiadających kompetencje artystyczne. Druga grupa to osoby z kompetencjami informatycznymi ale nie posiadające umiejętności artystycznych.

Ramowy program

Zajęcia na studiach prowadzone są w nowoczesnej i aktywnej formie laboratoriów, warsztatów, oraz multimedialnych wykładów. Wykładowcy studiów to osoby posiadające doświadczenie praktyczne i artystyczne w zakresie prowadzonych przez siebie przedmiotów.

Ramowy program studiów:

  • Wprowadzenie do technologii www: struktura dokumentu HTML, użycie podstawowych znaczników HTML, osadzanie grafiki, obiektów multimedialnych, hiperłącza, kaskadowe arkusze styli (CSS), implementacja arkuszy osadzonych w dokumencie i dołączanych, definiowanie klas, atrybuty stylu dla selektorów i klas.
  • Podstawy estetyki i grafiki
  • Przetwarzanie grafiki na potrzeby publikacji elektronicznych: kompresja - stratna i bezstratna grafiki, popularne standardy kompresji: obrazów gif, jpg, video - mpg, divx, transmisja danych multimedialnych w sieci, przegląd języków skryptowych i ich wykorzystanie w tworzeniu prezentacji multimedialnych, przetwarzanie grafiki rastrowej i wektorowej, aplikacji do przetwarzania materiałów fotograficznych,
  • Przetwarzanie dźwięku na potrzeby publikacji elektronicznych: kompresja - stratna i bezstratna dźwięku, popularne standardy kompresji, transmisja dźwięku w sieci, aplikacje do przetwarzania materiałów audio, praca w nowoczesnym studiu nagrań
  • Skład tekstu – DTP
  • Fotografia cyfrowa
  • Tworzenie zarządzanych serwisów www: instalacja i konfiguracja serwera WWW w środowisku Windows (Webserv), osadzanie kodu PHP w kodzie HTML, generowanie kodu HTML przez PHP, formularze w HTML i obsługa formularzy przez PHP, przesyłanie zmiennych z wykorzystaniem hiperłączy, konfiguracja i zarządzanie bazą danych MySQL (linia poleceń i PHPmyAdmin), tworzenie bazy danych i tabel, wykorzystanie PHP do odczytu i modyfikacji danych w bazie MySQL z wykorzystaniem zapytań SQL, tworzenie serwisu WWW opartego na bazie danych, funkcje biblioteki php_xml,wczytywanie pliku XML do bazy danych, generowanie pliku XML, implementacja arkusza styli XSLT, dynamiczne generowanie grafiki SVG.

Forma zaliczenia

Praca dyplomowa w formie projektu

Ilość godzin

220

 

POLECAMY

Kontakt

Bydgoszcz
tel. 52 567 00 68
e-mail: podyplomowe@byd.pl

Chojnice
tel. 534 893 777 lub 52 567 00 12
e-mail: chojnice@byd.pl

Działdowo
tel. 23 697 06 90
e-mail: dzialdowo@byd.pl

Ełk
tel. 87 621 76 11
e-mail: malgorzata.glapiak@byd.pl
natalia.przestrzelska@byd.pl

Inowrocław
Tel. 52 567 00 97
e-mail: weronika.wieloch@byd.pl

Kraków
tel. 12 412 06 68 lub 695 928 305
e-mail: studia@kire.pl

Lębork
tel. 663 800 665
e-mail: lebork@byd.pl

Malbork
tel. 55 272 56 27
e-mail: dziekanatwsg@byd.pl

Piła
tel. 67 211 76 26 lub 67 211 76 27
e-mail: pila@byd.pl

Słupsk
tel. 59 841 71 09 lub 694 400 676
e-mail: technik@technik.slupsk.pl
dziekanat.slupsk@byd.pl

Toruń
tel. 56 69 69 444 lub 510 265 091
e-mail: wt@byd.pl

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

© 2024 Wyższa Szkoła Gospodarki