Mediacje Rodzinne z Elementami Pomocy Psychologicznej dla Rodziny

podyplomowe2 SEMESTRY

Cel studiów

Studia podyplomowe łączą dwie specjalności: mediacje rodzinne oraz pomoc psychologiczną w pracy z rodzinami. Wiedza psychologiczna z zakresu funkcjonowania rodziny łączy się z umiejętnościami praktycznymi, które uczestnicy będą mogli wykorzystać w pracy z rodziną, zwłaszcza w sytuacjach trudnych.

Studia dają możliwość nabycia kompetencji mediacyjnych oraz rozwoju warsztatu pracy z rodziną. Celem studiów jest kształcenie w zakresie obu tych specjalności przydatnych zarówno w poszukiwaniu konstruktywnych rozwiązań konfliktów pomiędzy rodzicami, pomocy w wypracowaniu porozumienia, które ma na celu ochronę więzi rodzinnych – przede wszystkim w drodze mediacji sądowych i pozasądowych, jak i udzielania pomocy rodzicom w odniesieniu do zachowań problemowych dzieci.

Ramowy program

Przedmioty realizowane w ramach studiów podyplomowych zostały podzielone na 3 bloki:

 1. Przedmioty ogólne:
 • Psychologia małżeństwa i rodziny
 • Rodzina w ujęciu systemowym
 • Przemoc w rodzinie i interwencja kryzysowa

 

 1. Mediacje rodzinne:
 • Podstawy kierowania procesem mediacji rodzinnych
 • Zaawansowane strategie pracy mediatora rodzinnego
 • Mediacje rodzinne w konfliktach rozwodowych i porozwodowych
 • Zastosowanie mediacji w konfliktach międzypokoleniowych
 • Mediacje rodzinne w praktyce
 • Elementy prawa rodzinnego i opiekuńczego w kontekście mediacji rodzinnych
 • Emocje i stres w czasie negocjacji/mediacji

 

 1. Podstawy pomocy psychologicznej dla rodziny:
 • Podstawy pomocy psychologicznej w pracy z rodzicami
 • Pomoc psychologiczna rodzinie w wybranych problemach dzieci i młodzieży
 • Warsztaty umiejętności dla rodziców i prowadzenia grupy wsparcia
 • Problemy rodziców i pomoc psychologiczna w praktyce
 • Etyczne aspekty pracy psychologa
 • Kompetencje psychologiczne mediatora - podstawy komunikacji interpersonalnej

Forma zaliczenia

 • minimum 80% obecności na zajęciach,
 • zaliczenie poszczególnych zajęć w ramach studiów
 • zdanie z wynikiem pozytywnym egzaminu końcowego z wybranych elementów teoretycznych

Ilość godzin

280

 

POLECAMY

Kontakt

Bydgoszcz
tel. 52 567 00 68
e-mail: podyplomowe@byd.pl

Chojnice
tel. 534 893 777 lub 52 567 00 12
e-mail: chojnice@byd.pl

Działdowo
tel. 23 697 06 90
e-mail: dzialdowo@byd.pl

Ełk
tel. 87 621 76 11
e-mail: malgorzata.glapiak@byd.pl
natalia.przestrzelska@byd.pl

Inowrocław
Tel. 52 567 00 97
e-mail: weronika.wieloch@byd.pl

Kraków
tel. 12 412 06 68 lub 695 928 305
e-mail: studia@kire.pl

Lębork
tel. 663 800 665
e-mail: lebork@byd.pl

Malbork
tel. 55 272 56 27
e-mail: dziekanatwsg@byd.pl

Piła
tel. 67 211 76 26 lub 67 211 76 27
e-mail: pila@byd.pl

Słupsk
tel. 59 841 71 09 lub 694 400 676
e-mail: technik@technik.slupsk.pl
dziekanat.slupsk@byd.pl

Toruń
tel. 56 69 69 444 lub 510 265 091
e-mail: wt@byd.pl

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

© 2024 Wyższa Szkoła Gospodarki