Logistyka i Transport

podyplomowe3 SEMESTRY

Cel studiów

Studia mają na celu przygotowanie nauczycieli różnych specjalności do prowadzenia zajęć z zakresu przedmiotów związanych z logistyką i transportem w szkołach ponadpodstawowych a także przygotowanie do podejmowania samodzielnej aktywności twórczej i działalności edukacyjnej w szkolnictwie i innych ośrodkach edukacyjnych z przedmiotów objętych programem studiów.  Celem studiów jest również świadome posługiwanie się wiedzą teoretyczną oraz praktyką z zakresu Logistyki i Transportu  zdobytą w trakcie studiów.

Adresaci

Studia podyplomowe Logistyka i Transport adresowane są do osób posiadających uprawnienia nauczycielskie.

Korzyści dla słuchaczy

Wyposażenie w/w grona osób w nowoczesną wiedzę z zakresu zasad funkcjonowania coraz bardziej integrującego się rynku transportowego, powinno zaowocować dalszym wzrostem profesjonalizmu oferowanych usług, a w konsekwencji wzmocnieniem polskiego transportu na arenie międzynarodowej. Pragmatyczne traktowanie wiedzy oferowanej słuchaczom niniejszych studiów stanowi unikalne w skali całego kraju podejście do kształcenia wysokiej klasy specjalistów. Możliwość wyboru dodatkowych zajęć specjalizacyjnych gwarantuje przygotowanie oraz wiedzę i umiejętności związanych szczegółowo z logistyką lub transportem.

Ramowy program

Program studiów podyplomowych Logistyka i Transport spełnia wymogi określone w załączniku nr 1 do Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, dotyczące zakresu zajęć i minimalnej ilości godzin przygotowania merytorycznego i dydaktycznego do nauczania kolejnego przedmiotu.

 

Moduł 1 - Logistyka i zarządzanie zapasami

 • Podstawy logistyki
 • Pracownia gospodarki magazynowej
 • Podstawy transportu i spedycji
 • Logistyka zaopatrzenia i dystrybucji
 • Prognozowanie w logistyce
 • Pracownia kompletacji i formowania ładunków
 • Ubezpieczenia w transporcie, spedycji i logistyce
 • Rozwiązania telematyczne i informatyczne w logistyce

Moduł 2 - Transport i spedycja międzynarodowa

 • Procedury celne i przewozowe
 • Spedycja i transport multimodalny
 • Odpowiedzialność spedytora i przewoźnika - OPWS i Incoterms
 • Eksploatacja środków transportu
 • Mocowanie ładunków
 • Obsługa ładunków skonteneryzowanych
 • Organizacja przewozy specjalistycznych (przewóz ładunków niebezpiecznych, ładunków łatwopsujących się, żywych zwierząt, ładunków ponadnormatywnych)
 • Czas pracy kierowców i harmonogramowanie dostaw

Moduł 3 - Logistyka produkcji

 • Planowanie produkcji
 • Pracownia planowania zapotrzebowania materiałowego (MRP)
 • Pracownia opakowań i odpadów opakowaniowych
 • Systemy zarządzania jakością w logistyce produkcji

Moduł 4 - Proces dyplomowania

 • Metodyka pisania pracy dyplomowej
 • Seminarium dyplomowe
 • Komunikacja interpersonalna i wystąpienia publiczne
 • Negocjacje w logistyce

Moduł 5 - Profil pedagogiczny

 • Kwalifikacje zawodowe dla zawodów branżowej szkoły pierwszego stopnia: "magazynier-logistyk" oraz branżowej szkoły II stopnia oraz technikum: "technik logistyk" i "technik spedytor"
 • Metodyka nauczania logistyki i transportu
 • Praktyka
 • Nowoczesne narzędzia multimedialne w pracy nauczyciela zawodu

Forma zaliczenia

 • Test z wybranych zagadnień programowych
 • Praktyki

Ilość godzin

390

 

POLECAMY

Kontakt

Bydgoszcz
tel. 52 567 00 68
e-mail: podyplomowe@byd.pl

Chojnice
tel. 534 893 777 lub 52 567 00 12
e-mail: chojnice@byd.pl

Działdowo
tel. 23 697 06 90
e-mail: dzialdowo@byd.pl

Ełk
tel. 87 621 76 11
e-mail: malgorzata.glapiak@byd.pl
natalia.przestrzelska@byd.pl

Inowrocław
Tel. 52 567 00 90
e-mail: inowroclaw@byd.pl

Kraków
tel. 12 412 06 68 lub 695 928 305
e-mail: studia@kire.pl

Lębork
tel. 663 800 665
e-mail: lebork@byd.pl

Malbork
tel. 55 272 56 27
e-mail: dziekanatwsg@byd.pl

Piła
tel. 67 211 76 26 lub 67 211 76 27
e-mail: pila@byd.pl

Słupsk
tel. 59 841 71 09 lub 694 400 676
e-mail: technik@technik.slupsk.pl
dziekanat.slupsk@byd.pl

Toruń
tel. 56 69 69 444 lub 510 265 091
e-mail: wt@byd.pl

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

© 2024 Wyższa Szkoła Gospodarki