Zarządzanie Turystyką i Hotelarstwem

podyplomowe2 SEMESTRY

Cel stiudiów

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z problematyką podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w sektorze usług turystycznych i hotelarskich. Program studiów obejmuje szeroki zakres zagadnień z zakresu zarządzania, ekonomii, prawa, psychologii z uwzględnieniem najnowszych trendów na rynku turystycznym.

Tak skonstruowany program umożliwia zarówno  przekazanie wiedzy  przydatnej  do otwarcia własnego biznesu turystycznego jak i pogłębienie wiedzy przydatnej w pracy w przedsiębiorstwach turystycznych.

Adresaci

 • właściciele i menedżerowie obiektów hotelarskich ( np. hoteli, pensjonatów, gospodarstw agroturystycznych),
 • właściciele i menedżerowie biur podróży (touroperatorów, pośredników turystycznych i agencji turystycznych),
 • osoby, które chciałyby założyć własną działalność gospodarczą w sektorze turystyki i hotelarstwa,
 • pracownicy sektora publicznego, administracji samorządowej, samorządu branżowego i lokalnych/regionalnych organizacji turystycznych, odpowiedzialnych za rozwój i promocję turystyki w regionie,
 • wszystkie osoby zainteresowani rozwojem kompetencji zawodowych,
 • wszystkie osoby, które chciałyby się przekwalifikować i pozyskać nowe kompetencje zawodowe w dziedzinie turystyki i hotelarstwa.

Korzyści dla słuchaczy

Absolwenci studiów podyplomowych uzyskują certyfikaty:

 • Szkolenie: Obsługa trudnego klienta w przedsiębiorstwie turystycznym – 8 godzin w ramach modułu: Prowadzenie przedsiębiorstwa turystycznego. Case study
 • Szkolenie: ABC Recepcji – 8 godzin w ramach modułu: Prowadzenie przedsiębiorstwa hotelowego. Case study
 • Szkolenie: Systemy obsługi w zakładach gastronomicznych – 8 godzin w ramach modułu: Kultura kulinarna
 • Szkolenie: Organizacja projektów eventowych – 8 godzin w ramach modułu: Funkcjonowanie gastronomii hotelowej.
 • Szkolenie: Worldspan – wprowadzenie do systemu – 8 godzin w ramach modułu: Technologie informatyczne w turystyce i hotelarstwie. 
 • Szkolenie: ProHott – wprowadzenie do systemu - 8 godzin w ramach modułu: Organizacja pracy w hotelarstwie w pionie pobytowym.

Ramowy program

Semestr pierwszy


MODUŁ I: Instytucjonalno-prawne otoczenie turystyki i hotelarstwa. Trendy w turystyce.
trener: Agnieszka Walczak-Beszczyńska

 • Podstawowe pojęcia w turystyce i hotelarstwie.
 • Ekonomiczne zagadnienia turystyki
 • Współczesny rynek turystyczny i hotelarski
 • Otoczenie instytucjonalne przedsiębiorstw turystycznych i hotelarskich  w Polsce
 • Przedsiębiorstwa turystyczne i hotelarskie na rynku
 • Kontakty międzykulturowe w turystyce i hotelarstwie
 • Zrównoważony rozwój w turystyce i hotelarstwie
 • Turystyka biznesowa
 • Hotelarstwo ekskluzywne i luksusowe
 • Rola transportu lotniczego, kolejowego, wodnego i drogowego w turystyce
 • Potencjalni turystyce w Polsce: rynek Chin, Japonii i Indii
 • Rozwój i potencjał rynku turystyki medycznej w Polsce i na świecie
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu  w branży turystycznej
 • Nowe trendy w turystyce kulturalnej
 • Turystyka trzeciego wieku, hotele rezydencjalne ”silver industry”


MODUŁ II: Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym.
trener dr Mariusz Barczak

 • Planowanie: analiza otoczenia organizacji, wybrane metody zarządzania strategicznego (do wyboru: McKinsey, BCG, SPACE, TOWS/SWOT), strategia organizacji (misja, cele strategiczne, taktyczne, operacyjne).
 • Organizowanie: role menadżera, typy struktur organizacyjnych, projektowanie struktury organizacyjnej.
 • Motywowanie: metody i narzędzia motywacji.
 • Kontrola: kontrola i controling działalności gospodarczej przedsiębiorstwa turystycznego.

MODUŁ III: Funkcjonowanie gastronomii hotelowej (wizyta studyjna w hotelu)
trener Izabela Klinger

 • Miejsce usługi gastronomicznej w usłudze hotelarskiej
 • Możliwości podażowe  gastronomii hotelowej i ich wykorzystanie
 • Organizacja gastronomii hotelowej
 • Posiłki w ofercie gastronomii hotelowej
 • Karta menu i zasady tworzenia
 • Przygotowanie sali do obsługi konsumenta
 • Zasady obsługi gościa
 • Imprezy okolicznościowe w ofercie gastronomii hotelowej
 • Szkolenie: Organizacja projektów eventowych
  Kalkulowanie eventów
  Proces planowania eventu
  Rodzaje eventów w ofercie gastronomii hotelowej
  Rodzaje menu w ofercie gastronomii hotelowej i zasady zestawiania menu
  Współpraca z podwykonawcami
  Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych podczas organizacji imprez

MODUŁ IV: Marketing w turystyce i hotelarstwie. MICE
trener Michał Walczak

 • Prawne aspekty tworzenia, promocji i sprzedaży produktów  turystycznych,
 • Narzędzia marketingowe i zastosowanie w hotelarstwie.
 • Plan marketingowy
 • Instrumenty marketingu
 • Segmentacja rynku
 • Benchmarking
 • PR i zarządzanie reputacją w przedsiębiorstwie turystycznym i hotelarskim
 • Rynek MICE (rynek imprez, eventów)
 • Rola imprez MICE
 • Oczekiwania organizatorów imprez
 • Hotel jako podmiot kreujący rynek eventów
 • Hotel jako uczestnik rynku eventów

MODUŁ V: Marketing internetowy. Technologie informatyczne w turystyce i hotelarstwie. Szkolenie Wprowadzenie do GDS Worldspan.
trener Jacek Rudniewski

 • Bezpieczeństwo informatyczne
 • Przegląd systemów informatycznych związanych z HoReCa
 • Nie samym Facebookiem internauta żyje, czyli w których social media warto zaistnieć
 • CRS i GDS na przykładzie systemów Merlin X i Worldspan
 • Internetowe systemy rezerwacji
 • Szkolenie: wprowadzenie do GDS Worldspan
  Kodowanie i dekodowanie lokalizacji docelowych oraz linii lotniczych
  Praca z czasem w systemie Worldspan
  MCT (Minimum Connecting Time)
  Dostępność miejsc – podstawy
  Wprowadzenie do PNR (Passenger Name Record)


Semestr drugi


MODUŁ VI: Organizacja pracy w hotelarstwie w pionie pobytowym. Szkolenie Wprowadzenie do ProHott
trener Magdalena Marszańska

 • Rola i znaczenie recepcji w hotelu
 • Prawidłowa organizacja pracy w recepcji
 • Niezbędna dokumentacja potrzebna w recepcji
 • Profesjonalna obsługa klienta przez telefon
 • Psychologiczne aspekty obsługi gości hotelowych
 • Etyka w zawodzie hotelarza
 • Podstawy prawne dotyczące pracy w recepcji w zakładzie hotelarskim
 • Szkolenie z Wprowadzenie do ProHott:
  Rezerwacja - indywidualna, grupowa
  Recepcja - przyjmowanie i obsługa Gości
  Służba pięter - status pokoi, sprzątanie, wyłączenia
  Kasa - wymeldowanie Gości, faktury VAT, faktury przedpłatowe, dokumenty korygujące
  Grafik pokoi
  Statystyki
  Interfejsy współpracujące z systemem ProHott

MODUŁ VII: Kultura kulinarna. Szkolenie Systemy obsługi w zakładach gastronomicznych
trener: Mariusz Marszański

 • Produkty lokalne i regionalne w UE
  historia produktów chronionych,
  korzyści z uczestnictwa w programach ochrony dla producentów i konsumentów,
  przykłady chronionych prawem produktów w UE.
  Trzy rodzaje znaków i systemów ochrony: Chronione Nazwy Pochodzenia i Chronione Oznaczenia Geograficzne, Produkty ekologiczne, Gwarantowane Tradycyjne Specjalności.
 • Kuchnia regionalna Polski – podział na regiony
 • Produkty regionalne i tradycyjne
 • Organizacje wspierające kuchnie regionów
 • Przykłady szlaków kulinarnych w Polsce 
 • Szkolenie z Systemów obsługi w zakładach gastronomicznych
  Przygotowanie sali konsumenckiej do obsługi klientów.
  Poziom i kultura obsługi konsumenta w zakładach gastronomicznych.
  Ogólne zasady serwowania dań w zakładach gastronomicznych (serwis a"la carte).
  Organizacja i technika obsługi konsumenta przy podawaniu przekąsek. Technika podawania zup. Zasady serwowania dań zasadniczych.
  Organizacja i technika obsługi konsumenta przy podawaniu śniadań.
  Technika podawania napojów bezalkoholowych: gorących i zimnych. Technika podawania napojów alkoholowych.
  Systemy rozliczeń kelnerskich.

MODUŁ VIII: Prowadzenie przedsiębiorstwa turystycznego. Case study + szkolenie: obsługa trudnego klienta w przedsiębiorstwie turystycznym
trener Tomasz Topoliński

 • Podstawy działalności gospodarczej w turystyce
 • Obsługa klienta
 • Organizacja imprez i usług turystycznych
 • Geografia turystyczna. 
 • Regiony turystyczne świata.
 • Rola pilota i przewodnika w realizacji imprezy turystycznej
 • Ubezpieczenia w turystyce
 • Techniki sprzedaży oferty turystycznej
 • Szkolenie z obsługi trudnego klienta w przedsiębiorstwie turystycznym
  Jak dopasować rozmowę do stanu emocjonalnego oraz typu osobowości rozmówcy?
  Co zrobić by klienci wysłuchali argumentów?
  Jak radzić sobie z obsługą Klienta w sytuacjach konfliktowych?
  Jak radzić sobie ze stresem podczas trudnej rozmowy z klientem?
  Jak reagować na zarzuty ze strony klienta?

MODUŁ IX Prowadzenie przedsiębiorstwa hotelowego. Case study + szkolenie ABC Recepcji
trener: Michał Walczak

 • Case study – rynek hotelarski
 • Kompetencje kadry zarządzającej
 • Potencjał przedsiębiorstwa
 • Prawne zagadnienia funkcjonowania przedsiębiorstwa
 • Revenue Management
 • Struktura organizacyjna 
 • Wskaźniki efektywności stosowane w hotelarstwie i ich interpretacja
 • Zarządzanie marketingowe
 • Zarządzanie operacyjne
 • Zarządzanie strategiczne
 • Szkolenie: ABC Recepcji 
 • Rola i zadania recepcji w strukturze organizacyjnej 
 • Organizacja pracy w recepcji
  stanowiska pracy w recepcji,
  zasady współpracy z działami w hotelu,
  dokumentacja w recepcji (RODO),
  proces rezerwacji,
  usługi dodatkowe,
  up-selling
 • Profesjonalna obsługa gościa (kontakt bezpośredni, telefon, Internet)
 • Pokonywanie zastrzeżeń, rozstrzyganie sytuacji spornych, trudne rozmowy z gościem

MODUŁ X Zarządzanie projektem w turystyce i hotelarstwie
trener: Agnieszka Walczak-Beszczyńska

 • Definicja projektu i zarządzania projektami
 • Narzędzie opisujące i sprawdzające ryzyko projektowe
 • Kluczowe osoby zaangażowane w projekty
 • System zarządzania projektami w firmie
 • Typy i cykl życia projektów
 • Procesy w ramach zarządzania projektami
 • Zarządzanie czasem podczas projektu
 • Motywacja do zmian
 • Efektywne spotkania projektowe
 • Proces decyzyjny w projekcie
 • Rozwiązywanie problemów
 • Kreatywne rozwiązania projektowe

Forma zaliczenia

 • uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów
 • praca dyplomowa

Ilość godzin

184

 

POLECAMY

Kontakt

Brodnica
tel. 56 493 20 32
e-mail: cedbrodnica@wp.pl

Bydgoszcz
tel. 52 567 00 68
e-mail: podyplomowe@byd.pl

Chojnice
tel. 52 567 00 13
e-mail: chojnice@byd.pl

Działdowo
tel. 23 697 06 90
e-mail: dzialdowo@byd.pl

Ełk
tel. 87 621 76 11
e-mail: wgt@byd.pl

Inowrocław
Tel. 52 567 00 90
e-mail: podyplomowe.inowroclaw@byd.pl

Kraków
tel. 12 412 06 68 lub 695 928 305
e-mail: studia@kire.pl

Lębork
tel. 663 800 665
e-mail: lebork@byd.pl

Malbork
tel. 55 272 56 27 lub 515 538 527
e-mail: dziekanatwsg@byd.pl

Piła
tel. 67 211 76 26 lub 67 211 76 27
e-mail: pila@byd.pl

Radom
tel. 510 814 811
e-mail: studiapodyplomowe@karuzela.org

Rypin
tel. 54 280 3161
e-mail: zs2rypin@wp.pl

Sieradz
tel. 43 822 10 12 lub 691 447 665
e-mail: studia@ckusieradz.pl

Słupsk
tel. 60 80 79 532 lub 59 841 71 09
e-mail: technik@technik.slupsk.pl

Toruń
tel. 56 69 69 444 lub 510 265 091
e-mail: wt@byd.pl

Żuromin
tel. 502 587 885
e-mail: kontakt@logoscentrum.pl

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

© 2021 Wyższa Szkoła Gospodarki