Psychotraumatologia

podyplomowe2 SEMESTRY

Cel studiów

Problematyka studiów podyplomowych: Psychotraumatologia, obejmuje wiedzę teoretyczną z psychologii klinicznej, ze szczególnym uwzględnieniem psychologii traumy, psychologii osobowości, psychopatologii emocji, psychologii diagnozy i psychologii różnic indywidualnych, jak również neurokognitywistyki.

Celem jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie profesjonalnej pomocy udzielanej osobom w sytuacjach kryzysu psychicznego, doświadczającym następstw doświadczeń traumatycznych o różnorodnej etiopatogenezie (np. wypadek, działania wojenne, śmierć bliskiej osoby, choroba somatyczna zagrażająca życiu, bezdzietność, rozmaite formy przemocy), symptomatologii i konsekwencjach (np. epizod psychotyczny, depresja, próba samobójcza, uzależnienia, zaburzenia osobowości, wycofanie z pełnienia ról społecznych, bezdomność). 

Adresaci

Studia skierowane są głównie do absolwentów psychologii lub lekarzy, przede wszystkim psychiatrów. Absolwenci studiów podyplomowych: Psychotraumatologia uzyskają wiedzę oraz praktyczne umiejętności do pracy w instytucjach, w których prowadzona jest diagnostyka, opiniowanie oraz oddziaływanie psychologiczne i społeczne wobec osób  doświadczających traumy psychologicznej: zarówno dzieci, młodzieży, jak i osób dorosłych. Poszerzenie wiedzy teoretycznej i zdobywanie umiejętności z zakresu psychotraumatologii będzie istotne przede wszystkim dla osób, które pracują w ośrodkach interwencji kryzysowej, sądownictwie, prokuraturze, szpitalach i klinikach psychiatrycznych, ośrodkach psychoterapii, oddziałach chorób somatycznych, hospicjach, placówkach oświatowych, diagnostyczno-terapeutycznych, opiekuńczo-wychowawczych, centrach pomocy rodzinie, ośrodkach pomocy społecznej, policji, straży pożarnej, miejskiej, granicznej itp.

Ramowy program

Szczególny nacisk położony zostanie na następujące zagadnienia:

 • Podstawy psychotraumatologii
 • Neurofizjologiczne mechanizmy przetwarzania doświadczeń traumatycznych
 • Podstawy psychologii klinicznej i psychopatologii.
 • Uzależnienia od substancji psychoaktywnych
 • Zaburzenia psychotyczne. Trauma jako ich przyczyna i konsekwencja
 • Zaburzenia afektywne
 • Zaburzenia osobowości a psychologia traumy
 • Choroby zagrażające życiu jako sytuacje traumatyczne
 • Osoby bezdomne, ubogie, bezrobotne - profilaktyka, interwencja, integracja
 • Diagnoza i ocena psychologiczna osób, które doświadczyły traumy psychicznej
 • Zasady opracowania diagnozy i planu leczenia
 • Praca z rodziną z traumą
 • Analiza specyficznych typów interwencji. Debriefing, pierwsza pomoc psychologiczna, interwencja kryzysowa, drama, arteterapia
 • Teoretyczne podstawy powszechnie stosowanych psychologicznych oddziaływań ukierunkowanych na problematykę traumy, w tym terapia poznawcza, poznawczo-behawioralna
 • Wzrost potraumatyczny. Warunki uzyskiwania wzrostu potraumatycznego po traumie psychologicznej  
 • Szkolenie praktycznych umiejętności w zakresie stosowania wybranych procedur

Forma zaliczenia

 • minimum 80% obecności na zajęciach,
 • zaliczenie wszystkich zajęć w ramach studiów,
 • zdanie z wynikiem pozytywnym egzaminu końcowego z wybranych elementów teoretycznych.

Ilość godzin

260

 

POLECAMY

Kontakt

Bydgoszcz
tel. 52 567 00 68
e-mail: podyplomowe@byd.pl

Chojnice
tel. 534 893 777 lub 52 567 00 12
e-mail: chojnice@byd.pl

Działdowo
tel. 23 697 06 90
e-mail: dzialdowo@byd.pl

Ełk
tel. 87 621 76 11
e-mail: malgorzata.glapiak@byd.pl
natalia.przestrzelska@byd.pl

Inowrocław
Tel. 52 567 00 97
e-mail: weronika.wieloch@byd.pl

Kraków
tel. 12 412 06 68 lub 695 928 305
e-mail: studia@kire.pl

Lębork
tel. 663 800 665
e-mail: lebork@byd.pl

Malbork
tel. 55 272 56 27
e-mail: dziekanatwsg@byd.pl

Piła
tel. 67 211 76 26 lub 67 211 76 27
e-mail: pila@byd.pl

Słupsk
tel. 59 841 71 09 lub 694 400 676
e-mail: technik@technik.slupsk.pl
dziekanat.slupsk@byd.pl

Toruń
tel. 56 69 69 444 lub 510 265 091
e-mail: wt@byd.pl

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

© 2024 Wyższa Szkoła Gospodarki