Psychoseksuologia

podyplomowe2 SEMESTRY

Cel studiów

Studia podyplomowe: Psychoseksuologia dają szansę na poszerzenie wiedzy i zdobycie umiejętności praktycznych z zakresu psychologii rozwoju człowieka, poznawczej, społecznej, klinicznej i sądowej. Szczególny nacisk położony jest na tematykę psychologii płci i seksualności, psychofizjologii seksualnej, seksuologii rozwojowej, społecznej, kulturowej i klinicznej. Słuchacze zdobędą wiedzę na temat całościowego obrazu rozwoju i różnorodnych uwarunkowań seksualności człowieka. Zostaną wyposażeni w aktualną wiedzę z zakresu problemów i zakłóceń seksualności w skali indywidualnej i społeczno-kulturowej, jak również w informacje na temat modelów relacji seksualnych realizowanych przez ludzi.

Ważnym celem studiów podyplomowych jest wyposażenie słuchaczy w umiejętność integrowania i wykorzystywania wiedzy na temat biologicznych, psychologicznych i społeczno-kulturowych uwarunkowań seksualności, jak również ćwiczenie kompetencji diagnostycznych w oparciu o najnowsze systemy klasyfikacyjne ICD i DSM.

Celem studiów podyplomowych: Psychoseksuologia, jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do pracy związanej przede wszystkim z obszarem seksualności drugiego człowieka, prowadzeniem diagnozy i terapii psychologicznej, jak również udzielaniem szeroko rozumianej pomocy psychologicznej osobom z problemami i zaburzeniami związanymi ze sferą seksualną.

Adresaci

Studia skierowane są przede wszystkim do psychologów, pedagogów oraz lekarzy. Będą odpowiednie także dla innych osób, które są zatrudnione w zawodach medycznych i których praca jest związana z obszarem seksualności drugiego człowieka. Wiedza zdobyta w trakcie studiów podyplomowych będzie przydatna osobom, których obowiązki zawodowe związane są z podnoszeniem jakości życia seksualnego, działaniem na rzecz bezpiecznej i zdrowej seksualności, popularyzacją rzetelnej wiedzy dotyczącej seksualności, prowadzeniem edukacji seksualnej lub udzielaniem pomocy w radzeniu sobie z typowymi problemami i zaburzeniami związanych ze sferą seksualną.

Miejscem pracy dla absolwentów studiów podyplomowych są gabinety i poradnie psychologiczne, rodzinne i małżeńskie, poradnie zdrowia psychicznego, placówki resocjalizacyjne, ośrodki diagnostyczno-konsultacyjne, kliniki oraz instytucje medyczne, ośrodki terapeutyczne i wsparcia kryzysowego, ośrodki pomocy społecznej, jak również szkoły specjalne i integracyjne, instytucje i placówki świadczące usługi psychoedukacyjne, rozwojowe, wsparcia, a także ośrodki badawcze i eksperckie zajmujące się sprawami płci i seksualności. Po uzyskaniu przygotowania pedagogicznego można podjąć pracę w placówkach wychowawczych, oświatowych i edukacyjnych.

Ramowy program

Przedmioty realizowane w ramach studiów podyplomowych obejmują następujące zagadnienia:

 • Wprowadzenie do psychologii ogólnej
 • Wprowadzenie do psychologii rozwoju człowieka
 • Wprowadzenie do psychologii społecznej
 • Wprowadzenie do psychologii różnic indywidualnych
 • Wprowadzenie do psychologii klinicznej
 • Biologiczne podstawy funkcjonowania organizmu

 

Podstawy seksuologii

 • Historia seksuologii
 • Biologiczne podstawy seksualności
 • Płeć i jej różnicowanie, rozwój płci somatycznej i tożsamości płciowej
 • Metodologia badań w psychoseksuologii
 • Norma w seksualności, jej społeczne kształtowanie i zmiany
 • Seksualność na różnych etapach życia człowieka: w dzieciństwie, dojrzewaniu i dorosłości
 • Zaburzenia rozwoju i funkcjonowania seksualnego człowieka
 • Choroby i infekcje przenoszone drogą płciową: drogi zakażenia, leczenie, epidemiologia
 • Zdrowie seksualne i reprodukcyjne
 • Podstawy seksuologii sądowej
 • Etyka w pracy psychologa i seksuologa

 

Seksuologia kliniczna:

 • Organiczne przyczyny problemów seksualnych i ich leczenie
 • Psychogenne problemy seksualne
 • Podstawy leczenia zaburzeń seksualnych – podejście poznawczo-behawioralne, psychodynamiczne, humanistyczne i integracyjne
 • Podstawy diagnozy seksuologicznej
 • Diagnostyka dzieci z podejrzeniem wykorzystania seksualnego
 • Opiniowanie seksuologiczne
 • Praca z seksualną i płciową różnorodnością: seksualność osób z niepełnosprawnościami, transpłciowość, LGBT, perwersje  
 • Wspieranie rozwoju i zdrowia seksualnego: praca z własną seksualnością, współczesne kierunki pracy z seksualnością człowieka, prowadzenie edukacji seksualnej

Forma zaliczenia

 • minimum 80% obecności na zajęciach,
 • zaliczenie wszystkich zajęć w ramach studiów,
 • zdanie z wynikiem pozytywnym egzaminu końcowego z wybranych elementów teoretycznych.

Ilość godzin

280

 

POLECAMY

Kontakt

Brodnica
tel. 56 493 20 32
e-mail: cedbrodnica@wp.pl

Bydgoszcz
tel. 52 567 00 68
e-mail: podyplomowe@byd.pl

Chojnice
tel. 52 567 00 13
e-mail: chojnice@byd.pl

Działdowo
tel. 23 697 06 90
e-mail: dzialdowo@byd.pl

Ełk
tel. 87 621 76 11
e-mail: wgt@byd.pl

Inowrocław
Tel. 52 567 00 90
e-mail: podyplomowe.inowroclaw@byd.pl

Kraków
tel. 12 412 06 68 lub 695 928 305
e-mail: studia@kire.pl

Lębork
tel. 663 800 665
e-mail: lebork@byd.pl

Malbork
tel. 55 272 56 27 lub 515 538 527
e-mail: dziekanatwsg@byd.pl

Piła
tel. 67 211 76 26 lub 67 211 76 27
e-mail: pila@byd.pl

Radom
tel. 510 814 811
e-mail: studiapodyplomowe@karuzela.org

Rypin
tel. 54 280 3161
e-mail: zs2rypin@wp.pl

Słupsk
tel. 60 80 79 532 lub 59 841 71 09
e-mail: technik@technik.slupsk.pl

Toruń
tel. 56 69 69 444 lub 510 265 091
e-mail: wt@byd.pl

Żuromin
tel. 502 587 885
e-mail: kontakt@logoscentrum.pl

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

© 2023 Wyższa Szkoła Gospodarki