Psychologia Pozytywna

podyplomowe2 SEMESTRY

Cel studiów

Psychologia pozytywna jest jedną z wielu dziedzin psychologii. Zajmuje się głównie podłożem dobrego samopoczucia i szczęścia. Skupia się również na umiejętnościach wymagających poprawy. Zachęca do koncentracji na rzeczach, które mogą sprawić, że poczujemy się szczęśliwsi i bardziej spełnieni. W psychologii dużo uwagi poświęcono badaniu negatywnych i patologicznych aspektów życia człowieka (przede wszystkim są to lęk, stres i depresja). Aspekty pozytywne przez długi czas pozostawały na marginesie. Psychologia pozytywna skupia się na naukowym badaniu aspektów pozytywnych, takich jak twórczość, kreatywność, inteligencja emocjonalna, humor, mądrość, szczęście.

 

Celem studiów podyplomowych jest zdobycie i poszerzenie wiedzy z zakresu psychologii pozytywnej oraz praktycznych umiejętności jej zastosowania w życiu zarówno osobistym, jak i zawodowym, w różnych obszarach, między innymi w edukacji, ochronie zdrowia czy w biznesie.

Adresaci

Studia podyplomowe są przeznaczone nie tylko dla absolwentów pedagogiki i psychologii, ale dla wszystkich osób, które chcą pogłębić wiedzę z zakresu psychologii, przede wszystkim psychologii pozytywnej, aby było możliwe praktyczne jej wykorzystanie w różnego rodzaju sytuacjach, zarówno prywatnych, jak i zawodowych.

Ramowy program

Przedmioty realizowane w ramach studiów podyplomowych zostały podzielone na dwa bloki:

 1. Wybrane koncepcje teoretyczne w psychologii pozytywnej
 • Wprowadzenie do psychologii ogólnej
 • Wprowadzenie do psychologii pozytywnej
 • Psychologia emocji i motywacji
 • Twórczość i kreatywność
 • Inteligencja emocjonalna
 • Humor
 • Dobrostan psychiczny (psychologiczny)
 • Metodologia badań psychologicznych w psychologii pozytywnej

 

 1. Praktyczne zastosowanie psychologii pozytywnej
 • Psychologia pozytywna w edukacji i wychowaniu
 • Psychologia pozytywna w ochronie zdrowia
 • Psychologia pozytywna w biznesie
 • Pozytywne relacje interpersonalne

 

 1. Kompetencje psychologiczne z zakresu psychologii pozytywnej

Warsztaty dotyczące kształtowania umiejętności psychologicznych z zakresu stosowania interwencji psychologii pozytywnej ważnych podczas radzenia sobie ze stresem, w utrzymaniu dobrostanu psychicznego, podniesieniu jakości życia, rozwijaniu i kształtowaniu sił charakteru, a także w promowaniu zdrowia:

 • coaching
 • pozytywne relacje interpersonalne
 • mindfulness
 • psychologia pozytywna w edukacji
 • psychologia pozytywna w miejscu pracy

Forma zaliczenia

 • minimum 80% obecności na zajęciach,
 • zaliczenie wszystkich zajęć w ramach studiów,
 • zdanie z wynikiem pozytywnym egzaminu końcowego z wybranych elementów teoretycznych.

Ilość godzin

230

 

POLECAMY

Kontakt

Bydgoszcz
tel. 52 567 00 68
e-mail: podyplomowe@byd.pl

Chojnice
tel. 534 893 777 lub 52 567 00 12
e-mail: chojnice@byd.pl

Działdowo
tel. 23 697 06 90
e-mail: dzialdowo@byd.pl

Ełk
tel. 87 621 76 11
e-mail: malgorzata.glapiak@byd.pl
natalia.przestrzelska@byd.pl

Inowrocław
Tel. 52 567 00 90
e-mail: inowroclaw@byd.pl

Kraków
tel. 12 412 06 68 lub 695 928 305
e-mail: studia@kire.pl

Lębork
tel. 663 800 665
e-mail: lebork@byd.pl

Malbork
tel. 55 272 56 27
e-mail: dziekanatwsg@byd.pl

Piła
tel. 67 211 76 26 lub 67 211 76 27
e-mail: pila@byd.pl

Słupsk
tel. 59 841 71 09 lub 694 400 676
e-mail: technik@technik.slupsk.pl
dziekanat.slupsk@byd.pl

Toruń
tel. 56 69 69 444 lub 510 265 091
e-mail: wt@byd.pl

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

© 2024 Wyższa Szkoła Gospodarki