Rynek i Przedsiębiorstwo w Agrobiznesie

podyplomowe2 SEMESTRY

Cel studiów

Zarówno rynki jak i przedsiębiorstwa związane w agrobiznesem podlegają dynamicznym zmianom, Są one wywoływane między innymi, przez przyśpieszający postęp technologiczny, rosnącą liberalizację gospodarki światowej oraz zmiany o charakterze politycznym. Szczególną rolę na rynkach związanych z agrobiznesem odgrywają przedsiębiorstwa zajmujące się szeroko pojętym obrotem produktami rolnymi oraz zaopatrzeniem rolnictwa w środki do produkcji. Działają one w specyficznym otoczeniu rynkowym — współpracują zarówno z gospodarstwami rolnymi jak i, często globalnymi, przedsiębiorstwami z branży chemicznej czy biotechnologicznej. Duże zróżnicowanie podmiotowe środowiska marketingowego, jak i dynamiczne przemiany agro-rynków stwarzają znaczne wymagania dla zatrudnianych pracowników. Powinni oni posiadać nie tylko wiedzę rolniczą ale również nowoczesną wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie rynków, marketingu i funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Celem studium podyplomowego jest przekazanie wiedzy teoretycznej oraz umożliwienie nabycia absolwentom studium praktycznych i społecznych umiejętności pozwalającym im funkcjonować w sferze obrotu środkami produkcji i zaopatrzenia w agrobiznesie.

Uzyskiwane uprawnienia

Ramowy program

1. Marketing artykułów rolnych

 • Wprowadzenie do marketingu
 • Marketing strategiczny
 • Biznes plan i plan marketingowy
 • Polityka i kreowanie produktu rolnego
 • Polityka cen w przedsiębiorstwie
 • Polityka dystrybucji w przedsiębiorstwie
 • Komunikacja marketingowa
 • Badania rynkowe i marketingowe
 • Zachowania podmiotów rynku rolnego
 • Budowanie relacji z klientem

2. Rynek

 • Nauka o rynku
 • Statystyka dla menedżerów
 • Podstawy prognozowania
 • Rynki rolne na tle międzynarodowym
 • Rynek środków produkcji

3. Przedsiębiorstwo

 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
 • Siły sprzedaży w przedsiębiorstwie
 • HR w przedsiębiorstwie
 • Innowacje w przedsiębiorstwie
 • Problemy jakości w przedsiębiorstwie
 • E-biznes

4. Agrobiznes

 • Agrobiznes jako sektor gospodarki
 • Zarządzanie gospodarstwami rolnymi
 • Obrót towarowy w agrobiznesie
 • Produkcja rolnicza (podstawy / lub nowe trendy)

5. Społeczne relacje w biznesie

 • Psychologia i sztuka negocjacji
 • Etyka w biznesie
 • Zrównoważony rozwój

6. Seminarium dyplomowe

Forma zaliczenia

 • test z wybranych zagadnień problemowych
 • praca dyplomowa

Ilość godzin

200 godzin

 

POLECAMY

Kontakt

Brodnica
tel. 56 493 20 32
e-mail: cedbrodnica@wp.pl

Bydgoszcz
tel. 52 567 00 68
e-mail: podyplomowe@byd.pl

Chojnice
tel. 52 567 00 13
e-mail: chojnice@byd.pl

Działdowo
tel. 23 697 06 90
e-mail: dzialdowo@byd.pl

Ełk
tel. 87 621 76 11
e-mail: wgt@byd.pl

Inowrocław
Tel. 52 567 00 90
e-mail: podyplomowe.inowroclaw@byd.pl

Kraków
tel. 12 412 06 68 lub 695 928 305
e-mail: studia@kire.pl

Lębork
tel. 663 800 665
e-mail: lebork@byd.pl

Malbork
tel. 55 272 56 27 lub 515 538 527
e-mail: dziekanatwsg@byd.pl

Piła
tel. 67 211 76 26 lub 67 211 76 27
e-mail: pila@byd.pl

Radom
tel. 510 814 811
e-mail: studiapodyplomowe@karuzela.org

Rypin
tel. 54 280 3161
e-mail: zs2rypin@wp.pl

Słupsk
tel. 60 80 79 532 lub 59 841 71 09
e-mail: technik@technik.slupsk.pl

Toruń
tel. 56 69 69 444 lub 510 265 091
e-mail: wt@byd.pl

Żuromin
tel. 502 587 885
e-mail: kontakt@logoscentrum.pl

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

© 2023 Wyższa Szkoła Gospodarki