Zarządzanie w Sporcie

podyplomowe2 SEMESTRY

Cel studiów

Absolwent kierunku studiów podyplomowych "Zarządzanie sportem" uzyska pełną i kompleksową, a także unikatową wiedzę dotyczącą funkcjonowania organizacji sportowych oraz instytucji działających w branży sportowej w warunkach rynkowych. Komplementarna wiedza pozwoli i ułatwi zarządzać wszelkimi organizacjami w tym szczególną uwagę poświęci się organizacjom pozarządowym i innym organizacjom nawiązującym do sportu i rekreacji. Jest to możliwe dzięki połączeniu wiedzy oraz doświadczenia przekazywanego przez wybitnych praktyków, najwyższej klasy trenerów jak i sportowców, którzy prowadzą szeroko pojęty biznes po zakończeniu kariery sportowej. Moduł ten jest kompleksowym kursem "zarządzania w pigułce". Po ukończeniu, uczestnicy mają podstawową wiedzę z zarządzania typową dla programów menedżerskich na całym świecie.

Adresaci

Studia dedykowane dla osób chcących zarządzać organizacjami sportu profesjonalnego i amatorskiego. Osoby, które chcą poszerzyć swą wiedzę z zakresu zarządzania, także do tych, którzy zamierzają pracować w klubach i innych organizacjach  w przyszłości. Także dla zarządzających obiektami sportowymi i pracowników jednostek samorządu terytorialnego, odpowiedzialnych za rozwój sportu społeczności lokalnych, a szczególnie dla sportowców kończących swą karierę i byłych sportowców, którzy zamierzają kontynuować pracę w sporcie jako zarządzający organizacjami sportowymi.

Korzyści dla słuchaczy

Studia zapewnią wiedzę i dobre praktyki dla osób zarządzających klubami sportowymi, związkami sportowymi, spółkami, ligami sportowymi i obiektami sportowymi, organizacjami sportu amatorskiego. To również program dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego zajmujących się sportem w regionie. ​Program studiów poszerza wiedzę i rozwija umiejętności w tematyce marketingu, finansowania w sporcie, zarządzania organizacjami sportowymi na różnym poziomie sportu i w różnych dyscyplinach sportowych oraz komunikowania się z rynkiem docelowym. Korzyści z ukończenia programu to także umiejętność prowadzenia działalności nawiązującej do sportu i rekreacji czy sprawne komunikowanie się i tworzenie relacji ze zróżnicowanymi interesariuszami tych organizacji. Pracodawca odniesie korzyść wzbogacając się w wykwalifikowanego pracownika, który skutecznie zarządza wszelkimi podmiotami sportowymi.

Ramowy program

 • Podstawy zarządzania
 • Organizacja sportu w Polsce
 • Kluby i organizacje sportowe w prawie polskim na tle rozwiązań zagranicznych
 • Prawo a sport w Polsce
 • Zarządzanie instytucjami publicznymi w sporcie
 • Organizacja i zarządzanie kwalifikowanymi klubami sportowymi
 • Zarządzanie sytuacją kryzysową sporcie
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w klubie sportowym
 • Marketing sportowy
 • Komunikacja marketingowa w sporcie
 • Coaching w sporcie
 • Menadżer sportowy w systemie zarządzania klubem
 • Finansowanie sportu w Polsce i na Świecie
 • Zarządzanie finansami zawodowych klubów sportowych
 • Zarządzanie projektami w sporcie
 • Zarządzanie międzynarodowymi projektami w sporcie
 • Organizacja i zarządzanie imprezami sportowo-rekreacyjnymi
 • Praca społeczna i wolontariat w zarządzaniu imprezami sportowymi
 • Event management
 • Wstęp do analizy danych w zarządzaniu organizacjami sportowymi
 • Bezpieczeństwo imprez sportowych
 • Budowa i wyposażenie obiektów sportowych
 • Zarządzanie obiektami sportowymi

Forma zaliczenia

 • test z wybranych zagadnień programowych
 • praca dyplomowa

Ilość godzin

180

 

POLECAMY

Kontakt

Brodnica
tel. 56 493 20 32
e-mail: cedbrodnica@wp.pl

Bydgoszcz
tel. 52 567 00 68
e-mail: podyplomowe@byd.pl

Chojnice
tel. 52 567 00 13
e-mail: chojnice@byd.pl

Działdowo
tel. 23 697 06 90
e-mail: dzialdowo@byd.pl

Ełk
tel. 87 621 76 11
e-mail: wgt@byd.pl

Inowrocław
Tel. 52 567 00 90
e-mail: podyplomowe.inowroclaw@byd.pl

Kraków
tel. 12 412 06 68 lub 695 928 305
e-mail: studia@kire.pl

Lębork
tel. 663 800 665
e-mail: lebork@byd.pl

Malbork
tel. 55 272 56 27 lub 515 538 527
e-mail: dziekanatwsg@byd.pl

Piła
tel. 67 211 76 26 lub 67 211 76 27
e-mail: pila@byd.pl

Radom
tel. 510 814 811
e-mail: studiapodyplomowe@karuzela.org

Rypin
tel. 54 280 3161
e-mail: zs2rypin@wp.pl

Słupsk
tel. 60 80 79 532 lub 59 841 71 09
e-mail: technik@technik.slupsk.pl

Toruń
tel. 56 69 69 444 lub 510 265 091
e-mail: wt@byd.pl

Żuromin
tel. 502 587 885
e-mail: kontakt@logoscentrum.pl

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

© 2023 Wyższa Szkoła Gospodarki