Administracja i Zarządzanie Finansami Publicznymi

podyplomowe2 SEMESTRY

Cel studiów

Celem specjalności jest przygotowanie słuchaczy do zajmowania stanowisk administracyjnych w instytucjach samorządowych szczebla gminnego, powiatowego oraz wojewódzkiego, wymagające od nich profesjonalnego przygotowania do pełnienia funkcji w sektorze publicznym. W ramach studiów przekazana zostanie niezbędna wiedza dotycząca finansów publicznych oraz funkcjonowania i roli administracji publicznej różnych szczebli w Polsce w świetle uwarunkowań wynikających z ustawodawstwa i członkostwa w Unii Europejskiej.

Adresaci

Adresatami studiów są pracownicy urzędów administracji publicznej różnego szczebla i wszystkich służb publicznych, osoby na stanowiskach kierowniczych oraz zamierzające wzbogacić dotychczasową wiedzę, a także osoby zamierzające ubiegać się o pracę w instytucjach administracji publicznej.

Ramowy program

 • Zarządzanie publiczne
 • Prawo i postępowanie administracyjne
 • Administracja publiczna i służba cywilna
 • Prawo i instytucje Unii Europejskiej
 • Zarządzanie finansami samorządu
 • System finansów publicznych w Polsce
 • Zastosowanie informatyki w administracji publicznej
 • Audyt i controlling w administracji publicznej
 • Etyka w administracji publicznej
 • Polityka regionalna UE
 • Unijne źródła finansowania inwestycji gminnych - zajęcia projektowo - warsztatowe
 • Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa i gminy
 • Przetargi i zamówienia publiczne
 • Zarządzanie jakością w administracji publicznej
 • Seminarium dyplomowe

Forma zaliczenia

 • test z wybranych zagadnień programowych
 • praca dyplomowa

Ilość godzin

212

 

POLECAMY

Kontakt

Bydgoszcz
tel. 52 567 00 68
e-mail: podyplomowe@byd.pl

Chojnice
tel. 534 893 777 lub 52 567 00 12
e-mail: chojnice@byd.pl

Działdowo
tel. 23 697 06 90
e-mail: dzialdowo@byd.pl

Ełk
tel. 87 621 76 11
e-mail: malgorzata.glapiak@byd.pl
natalia.przestrzelska@byd.pl

Inowrocław
Tel. 52 567 00 90
e-mail: inowroclaw@byd.pl

Kraków
tel. 12 412 06 68 lub 695 928 305
e-mail: studia@kire.pl

Lębork
tel. 663 800 665
e-mail: lebork@byd.pl

Malbork
tel. 55 272 56 27
e-mail: dziekanatwsg@byd.pl

Piła
tel. 67 211 76 26 lub 67 211 76 27
e-mail: pila@byd.pl

Słupsk
tel. 59 841 71 09 lub 694 400 676
e-mail: technik@technik.slupsk.pl
dziekanat.slupsk@byd.pl

Toruń
tel. 56 69 69 444 lub 510 265 091
e-mail: wt@byd.pl

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

© 2024 Wyższa Szkoła Gospodarki