Psychologia w Sporcie

podyplomowe2 SEMESTRY

Cel studiów

Celem studiów jest dostarczenie wiedzy na temat zastosowania w sporcie teoretycznej i praktycznej psychologii oraz połączenia wiedzy psychologicznej z wiedzą z innych dziedzin związanych z treningiem sportowym, w tym: fizjologii, biomechaniki i treningu sportowego.

Adresaci

Studia skierowane są do osób posiadających wyższe wykształcenie (magisterskie lub licencjackie) zawodowo i amatorsko związanych ze sportem. Głównymi odbiorcami studiów są trenerzy w klubach sportowych, szczególnie Ci pracujący z dziećmi i młodzieżą, zawodnicy sportowi, nauczyciele wychowania fizycznego, psychologowie, fizjoterapeuci , masażyści zainteresowani pracą w sporcie oraz rodzice, którzy chcą wspomóc sportowy rozwój swoich dzieci.

Korzyści dla słuchaczy

 • Student zdobędzie wiedzę z zakresu psychologii sportu
 • Student zdobędzie praktyczne umiejętności pracy z zawodnikiem sportowym
 • Student poza techniki relaksacyjne i nauczy się je stosować
 • Student zdobędzie wiedzę z zakresu teorii fizjoterapii, biomechaniki i treningu sportowego
 • Student zdobędzie wiedzę z zakresu pracy z grupą
 • Student pozna zasady pracy psychologa w sporcie uczestnicząc w nowatorskim programie praktyk

Program studiów podyplomowych został przygotowany dla osób zainteresowanych rozwojem osobistym szczególnie pod kątem rozwoju kariery, rozwijania kompetencji uczenia się lub uczenia i rozwijania innych, motywowania, wyzwalania potencjału. Dzięki metodzie edukacji zindywidualizowanej możliwe jest modyfikowanie programu pod kątem osobistych potrzeb edukacyjnych słuchacza, jego predyspozycji i zainteresowań oraz elastyczność w zakresie terminu realizacji zajęć. Wybór zajęć z zastosowaniem tutoringu pozwala na osobisty kontakt z trenerem, którego celem jest wspieranie słuchacza w rozwoju i w planowaniu własnej drogi edukacyjno-zawodowej.

Kadra

Zajęcia na studiach prowadzone są nowoczesnymi metodami szkoleniowymi, z dużym naciskiem na wiedzę praktyczną. Wykładowcy studiów dobrani są wyłącznie spośród osób pracujących w środowisku sportowym, przede wszystkim psychologów, trenerów i fizjoterapeutów, posiadających wiedzę i doświadczenie w pracy z osobami uprawiającymi sport. Kadra składa się z pracowników naukowych wielu polskich uczelni oraz praktyków pracujących w klubach sportowych.

Ramowy program

Psychologia społeczna

 • Psychologia społeczna w sporcie
 • Teoria pracy z grupą
 • Psychologia sportu w oparciu o nurt psychologii pozytywnej

Psychologia osiągnięć

 • Osobowość i temperament zawodnika a sport
 • Zarządzanie czasem
 • Rozwijanie osobowości sportowca

Trening mentalny

 • Budowanie pewności siebie
 • Wyznaczanie celów
 • Kontrola emocji
 • Koncentracja
 • Motywacja

Komunikacja w sporcie

 • Trening komunikacji interpersonalnej
 • Komunikacja z mediami
 • Arbitraż sportowy

Biologiczne mechanizmy treningu sportowego i regeneracji

 • Fizjologia
 • Biomechanika
 • Dietetyka
 • Fizjoterapia i odnowa biologiczna

Warsztat pracy zawodnik-trener-psycholog

 • Podstawy praktyki coachingu w sporcie
 • Teoria treningu sportowego
 • Trening dzieci i młodzieży

Trening relaksacji

 • metody pracy nad świadomością ciała i koncentracją (pilates, stretching treningi relaksacyjne i wizualizacyjne)
 • psychokinezoprofilaktyka

Trening sportowy (bieganie, pływanie, kolarstwo, joga – do wyboru)

 • Zasady tworzenia planu treningowego i prowadzenia dzienniczka sportowego oraz wykorzystania go w pracy psychologa
 • Praktyczne zastosowanie teorii psychologicznych w treningu sportowym

Praktyki studenckie

 • Praktyki w klubie sportowym
 • Superwizja

Forma zaliczenia

 • test z wybranych zagadnień programowych
 • praca dyplomowa

Ilość godzin

193

 

POLECAMY

Kontakt

Bydgoszcz
tel. 52 567 00 68
e-mail: podyplomowe@byd.pl

Chojnice
tel. 534 893 777 lub 52 567 00 12
e-mail: chojnice@byd.pl

Działdowo
tel. 23 697 06 90
e-mail: dzialdowo@byd.pl

Ełk
tel. 87 621 76 11
e-mail: malgorzata.glapiak@byd.pl
natalia.przestrzelska@byd.pl

Inowrocław
Tel. 52 567 00 97
e-mail: weronika.wieloch@byd.pl

Kraków
tel. 12 412 06 68 lub 695 928 305
e-mail: studia@kire.pl

Lębork
tel. 663 800 665
e-mail: lebork@byd.pl

Malbork
tel. 55 272 56 27
e-mail: dziekanatwsg@byd.pl

Piła
tel. 67 211 76 26 lub 67 211 76 27
e-mail: pila@byd.pl

Słupsk
tel. 59 841 71 09 lub 694 400 676
e-mail: technik@technik.slupsk.pl
dziekanat.slupsk@byd.pl

Toruń
tel. 56 69 69 444 lub 510 265 091
e-mail: wt@byd.pl

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

© 2024 Wyższa Szkoła Gospodarki