Ochrona Informacji Niejawnych

Cel studiów:

Studia mają podnieść kwalifikacje osób, które w swojej pracy mają kontakt z informacjami niejawnymi. W szczególności pozwalają przygotować się kandydatom na pełnomocników ds. ochrony informacji niejawnych do pełnienia służby lub pracy na tym stanowisku oraz pracownikom pionów ochrony. Osoby zatrudnione na tych stanowiskach będą mogły ugruntować i usystematyzować swoją wiedzę oraz skorzystać z konsultacji z praktykami, w tym także pracownikami służb specjalnych. Podstawowym celem studiów jest przekazanie wiedzy niezbędnej do pracy w pionach ochrony, w tym na stanowisku pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych.

Adresaci:

osoby pracujące lub pełniące służbę na stanowisku pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych
kandydaci na pełnomocników ochrony
pracownicy pionów ochrony informacji niejawnych różnych szczebli
pracownicy służb mundurowych
pracownicy administracji rządowej i samorządowej
wszyscy zainteresowani problematyką ochrony informacji niejawnych

Korzyści dla słuchaczy:

uzyskanie usystematyzowanej, praktycznej wiedzy z zakresu ochrony informacji niejawnych,
zapoznanie się z systemem ochrony informacji niejawnych pozwalające zrozumieć cel zastosowanych rozwiązań,
poszerzenie posiadanej wiedzy pozwalające pracować zgodnie z prawem i uniknąć odpowiedzialności za błędy.
uzyskanie Zaświadczenia potwierdzenia dostępu do informacji niejawnych

Ramowy program:

Wykład inauguracyjny
Ochrona informacji niejawnych jako element bezpieczeństwa państwa
System prawa ochrony informacji niejawnych
Zasady ochrony informacji niejawnych
Ustawa o ochronie informacji niejawnych i przepisy wykonawcze
Postępowanie sprawdzające
Ankieta bezpieczeństwa osobowego i przemysłowego
Kontrola ochrony informacji niejawnych
Bezpieczeństwo przemysłowe
Bezpieczeństwo teleinformatyczne
Standardy ochrony informacji niejawnych w NATO
Organizacja pionu ochrony - rola pełnomocnika
Organizacja i funkcjonowanie kancelarii tajnej
Archiwizowanie dokumentów
Bezpieczeństwo fizyczne
Odpowiedzialność służbowa, dyscyplinarna i karna za naruszenie przepisów o OIN
Seminarium dyplomowe

Forma zaliczenia:

test z wybranych zagadnień programowych
praca dyplomowa

Ilość godzin: 178

 

POLECAMY

Kontakt

Brodnica
tel. 56 493 20 32
e-mail: cedbrodnica@wp.pl

Bydgoszcz
tel. 52 567 00 68
e-mail: podyplomowe@byd.pl

Chojnice
tel. 52 567 00 13
e-mail: chojnice@byd.pl

Działdowo
tel. 23 697 06 90
e-mail: dzialdowo@byd.pl

Ełk
tel. 87 621 76 11
e-mail: wgt@byd.pl

Inowrocław
Tel. 52 567 00 90
e-mail: podyplomowe.inowroclaw@byd.pl

Kraków
tel. 12 412 06 68 lub 695 928 305
e-mail: studia@kire.pl

Lębork
tel. 663 800 665
e-mail: lebork@byd.pl

Malbork
tel. 55 272 56 27 lub 515 538 527
e-mail: dziekanatwsg@byd.pl

Piła
tel. 67 211 76 26 lub 67 211 76 27
e-mail: pila@byd.pl

Radom
tel. 510 814 811
e-mail: studiapodyplomowe@karuzela.org

Rypin
tel. 54 280 3161
e-mail: zs2rypin@wp.pl

Sieradz
tel. 43 822 10 12 lub 691 447 665
e-mail: studia@ckusieradz.pl

Słupsk
tel. 60 80 79 532 lub 59 841 71 09
e-mail: technik@technik.slupsk.pl

Toruń
tel. 56 69 69 444 lub 510 265 091
e-mail: wt@byd.pl

Żuromin
tel. 502 587 885
e-mail: kontakt@logoscentrum.pl

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

© 2021 Wyższa Szkoła Gospodarki