Mediacje Rodzinne z Elementami Pomocy Psychologicznej dla Rodziny

Cel studiów:

Studia podyplomowe łączą dwie specjalności: mediacje rodzinne oraz pomoc psychologiczną w pracy z rodzinami. Wiedza psychologiczna z zakresu funkcjonowania rodziny łączy się z umiejętnościami praktycznymi, które uczestnicy będą mogli wykorzystać w pracy z rodziną, zwłaszcza w sytuacjach trudnych.

Studia dają możliwość nabycia kompetencji mediacyjnych oraz rozwoju warsztatu pracy z rodziną. Celem studiów jest kształcenie w zakresie obu tych specjalności przydatnych zarówno w poszukiwaniu konstruktywnych rozwiązań konfliktów pomiędzy rodzicami, pomocy w wypracowaniu porozumienia, które ma na celu ochronę więzi rodzinnych – przede wszystkim w drodze mediacji sądowych i pozasądowych, jak i udzielania pomocy rodzicom w odniesieniu do zachowań problemowych dzieci.

Ramowy program:

Przedmioty realizowane w ramach studiów podyplomowych zostały podzielone na 3 bloki:

I. Przedmioty ogólne:

Psychologia małżeństwa i rodziny
Rodzina w ujęciu systemowym
Przemoc w rodzinie i interwencja kryzysowa

II. Mediacje rodzinne:

Podstawy kierowania procesem mediacji rodzinnych
Zaawansowane strategie pracy mediatora rodzinnego
Mediacje rodzinne w konfliktach rozwodowych i porozwodowych
Zastosowanie mediacji w konfliktach międzypokoleniowych
Mediacje rodzinne w praktyce
Elementy prawa rodzinnego i opiekuńczego w kontekście mediacji rodzinnych
Emocje i stres w czasie negocjacji/mediacji

III. Podstawy pomocy psychologicznej dla rodziny:

Podstawy pomocy psychologicznej w pracy z rodzicami
Pomoc psychologiczna rodzinie w wybranych problemach dzieci i młodzieży
Warsztaty umiejętności dla rodziców i prowadzenia grupy wsparcia
Problemy rodziców i pomoc psychologiczna w praktyce
Etyczne aspekty pracy psychologa
Kompetencje psychologiczne mediatora - podstawy komunikacji interpersonalnej

Forma zaliczenia:

minimum 80% obecności na zajęciach,
zaliczenie poszczególnych zajęć w ramach studiów
zdanie z wynikiem pozytywnym egzaminu końcowego z wybranych elementów teoretycznych

Ilość godzin: 280

 

POLECAMY

Kontakt

Brodnica
tel. 56 493 20 32
e-mail: cedbrodnica@wp.pl

Bydgoszcz
tel. 52 567 00 68
e-mail: podyplomowe@byd.pl

Chojnice
tel. 52 567 00 13
e-mail: chojnice@byd.pl

Działdowo
tel. 23 697 06 90
e-mail: dzialdowo@byd.pl

Ełk
tel. 87 621 76 11
e-mail: wgt@byd.pl

Inowrocław
Tel. 52 567 00 90
e-mail: podyplomowe.inowroclaw@byd.pl

Kraków
tel. 12 412 06 68 lub 695 928 305
e-mail: studia@kire.pl

Lębork
tel. 663 800 665
e-mail: lebork@byd.pl

Malbork
tel. 55 272 56 27 lub 515 538 527
e-mail: dziekanatwsg@byd.pl

Piła
tel. 67 211 76 26 lub 67 211 76 27
e-mail: pila@byd.pl

Radom
tel. 510 814 811
e-mail: studiapodyplomowe@karuzela.org

Rypin
tel. 54 280 3161
e-mail: zs2rypin@wp.pl

Sieradz
tel. 43 822 10 12 lub 691 447 665
e-mail: studia@ckusieradz.pl

Słupsk
tel. 60 80 79 532 lub 59 841 71 09
e-mail: technik@technik.slupsk.pl

Toruń
tel. 56 69 69 444 lub 510 265 091
e-mail: wt@byd.pl

Żuromin
tel. 502 587 885
e-mail: kontakt@logoscentrum.pl

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

© 2021 Wyższa Szkoła Gospodarki