Etyka, Wiedza o Kulturze i Filozofia

Cel studiów:
Studium przeznaczone jest dla osób, które pragną poszerzyć i pogłębić swoją wiedzę w zakresie filozofii, w szczególności filozofii kultury i etyki. Celem jest wyrobienie i pogłębienie profesjonalnych umiejętności w zakresie zarówno nauczania przedmiotów filozoficznych i kulturoznawczych, a także, w wypadku osób uprawiających różnego typu działalność dziennikarską, wyrobienie umiejętności prowadzenia dyskursu w dziedzinach szeroko rozumianej humanistyki, w których niezbędna jest wiedza filozoficzna, kulturoznawcza i etyczna ze szczególnym uwzględnieniem problemów etyki medialnej.

Adresaci studiów:
Studia skierowane są przede wszystkim do nauczycieli różnych przedmiotów pragnących uzyskać uprawnienia do uczenia w różnych formach (ścieżki edukacyjne, przedmioty nauczania) zajęć z filozofii, wiedzy o kulturze lub etyki. Jest również skierowane do dziennikarzy lub osób pragnących uprawiać działalność dziennikarską. Poza tym studium jest przeznaczone dla każdego, kto pragnie poszerzyć lub pogłębić swoją wiedzę w zakresie wyżej wymienionych dziedzin wiedzy humanistycznej.

Uzyskiwane uprawnienia:
Słuchacz uzyskuje kwalifikacje do nauczania przedmiotów z zakresu filozofii,wiedzy o kulturze i  etyki w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Ramowy program studiów:

Wprowadzenie do filozofii
Logika
Metaetyka
Historia etyki
Antropologia filozoficzna
Etyka ogólna
Problemy bioetyczne związane z rozwojem cywilizacji
Etyka społeczna
Estetyka
Etyka mediów
Filozofia kultury

Forma zaliczenia:

Praca dyplomowa

Liczba godzin: 400

Ilość semestrów: 3

 

POLECAMY

Kontakt

Brodnica
tel. 56 493 20 32
e-mail: cedbrodnica@wp.pl

Bydgoszcz
tel. 52 567 00 68
e-mail: podyplomowe@byd.pl

Chojnice
tel. 52 567 00 13
e-mail: chojnice@byd.pl

Działdowo
tel. 23 697 06 90
e-mail: dzialdowo@byd.pl

Ełk
tel. 87 621 76 11
e-mail: wgt@byd.pl

Inowrocław
Tel. 52 567 00 90
e-mail: podyplomowe.inowroclaw@byd.pl

Kraków
tel. 12 412 06 68 lub 695 928 305
e-mail: studia@kire.pl

Lębork
tel. 663 800 665
e-mail: lebork@byd.pl

Malbork
tel. 55 272 56 27 lub 515 538 527
e-mail: dziekanatwsg@byd.pl

Piła
tel. 67 211 76 26 lub 67 211 76 27
e-mail: pila@byd.pl

Radom
tel. 510 814 811
e-mail: studiapodyplomowe@karuzela.org

Rypin
tel. 54 280 3161
e-mail: zs2rypin@wp.pl

Sieradz
tel. 43 822 10 12 lub 691 447 665
e-mail: studia@ckusieradz.pl

Słupsk
tel. 60 80 79 532 lub 59 841 71 09
e-mail: technik@technik.slupsk.pl

Toruń
tel. 56 69 69 444 lub 510 265 091
e-mail: wt@byd.pl

Żuromin
tel. 502 587 885
e-mail: kontakt@logoscentrum.pl

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

© 2021 Wyższa Szkoła Gospodarki