Wczesne Wspomaganie Dziecka z Wczesną Interwencją

Cel studiów:
Zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do diagnozowania, oceny indywidualnych potrzeb dziecka i jego środowiska, projektowania a także realizacji zadań wieloprofilowego wspomagania rozwoju małego dziecka; nabycie kwalifikacji do prowadzenia zajęć wspomagających rozwój dzieci i ich rodzin od momentu wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

Adresaci studiów:
Studia przeznaczone dla absolwentów studiów wyższych z przygotowaniem pedagogicznym, głównie dla pracowników ośrodków wczesnej interwencji i stymulacji rozwoju małego dziecka , pedagogów, psychologów, wychowawców placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Uzyskiwane kwalifikacje:
Do diagnozy i wsparcia rozwoju małego dziecka w przedszkolu, szkole, ośrodku wczesnej interwencji, poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Ramowy program studiów:
Pedagogika specjalna
Psychologia rozwoju małego dziecka
Wybrane zagadnienia z patologii noworodka i neonatologii
Metodyka pracy z rodziną małego dziecka o zaburzonym rozwoju
Organizacja i standardy wczesnego wspomagania rozwoju
Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna małego dziecka
Wczesne wspomaganie rozwoju poznawczego dziecka
Wybrane metody terapii
Fizjoterapia
Diagnoza i terapia dzieci z autyzmem
Terapia dzieci z zaburzeniami widzenia
Terapia dzieci z zaburzeniami słuchu
Terapia w niepełnosprawnościach sprzężonych
Rehabilitacja logopedyczna dzieci z wadami wrodzonymi
Podstawy komunikacji alternatywnej
Praktyka
Seminarium

Forma zaliczenia:
Obecność na zajęciach, prace zaliczeniowe dotyczące objawów, diagnozy psychologiczno-pedagogicznej oraz działań terapeutycznych a także złożenie pracy dyplomowej.

Ilość godzin: 350

Czas trwania: 3 semestry

 

POLECAMY

Kontakt

Brodnica
tel. 56 493 20 32
e-mail: cedbrodnica@wp.pl

Bydgoszcz
tel. 52 567 00 68
e-mail: podyplomowe@byd.pl

Chojnice
tel. 52 567 00 13
e-mail: chojnice@byd.pl

Działdowo
tel. 23 697 06 90
e-mail: dzialdowo@byd.pl

Ełk
tel. 87 621 76 11
e-mail: wgt@byd.pl

Inowrocław
Tel. 52 567 00 90
e-mail: podyplomowe.inowroclaw@byd.pl

Kraków
tel. 12 412 06 68 lub 695 928 305
e-mail: studia@kire.pl

Lębork
tel. 663 800 665
e-mail: lebork@byd.pl

Malbork
tel. 55 272 56 27 lub 515 538 527
e-mail: dziekanatwsg@byd.pl

Piła
tel. 67 211 76 26 lub 67 211 76 27
e-mail: pila@byd.pl

Radom
tel. 510 814 811
e-mail: studiapodyplomowe@karuzela.org

Rypin
tel. 54 280 3161
e-mail: zs2rypin@wp.pl

Słupsk
tel. 60 80 79 532 lub 59 841 71 09
e-mail: technik@technik.slupsk.pl

Toruń
tel. 56 69 69 444 lub 510 265 091
e-mail: wt@byd.pl

Żuromin
tel. 502 587 885
e-mail: kontakt@logoscentrum.pl

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

© 2023 Wyższa Szkoła Gospodarki