Programowanie dla Nauczycieli

Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Edukacji Narodowej w roku szkolnego 2017-2018, w nowych planach nauczania przedmiotu informatyka programowanie będzie stałym elementem kształcenia. Rozszerzona podstawa programowa skierowana jest do uczniów już od pierwszej klasy szkoły podstawowej.

Głównym celem zmian i innowacji wprowadzonych w podstawie programowej będzie podniesienie poziomu sprawnego posługiwania się technologiami informatycznymi oraz pobudzenie logicznego myślenia, kreatywności i umiejętności wykorzystywania wiedzy programistycznej na innych przedmiotach.

Cel studiów: 
Celem jest przygotowanie absolwentów do prowadzenia zajęć z programowania. Uczestnik pozna podstawy programowania wizualnego oraz zapozna się z bardziej zaawansowanymi językami programowania. Dodatkowo uczestnik zostanie wtajemniczony w badania użyteczności systemów informatycznych. 

Adresaci studiów:

nauczyciele szkół podstawowych, ponadpodstawowych prowadzących zajęcia z informatyki, matematyki, mechatroniki;
nauczyciele innych przedmiotów chcący nabyć umiejętności programistyczne;
osoby zainteresowane nabyciem wiedzy i umiejętności w zakresie programowania.

Ramowy program studiów:

1. Programowanie graficzne:

instalacja i uruchamianie programu Scrach
podstawowe instrukcje
instrukcje warunkowe
instrukcje pętli
generowanie kodu aplikacji
warsztat – przygotowanie scenariusza gry i implementacja w Scrach 

2. Tworzenie stron internetowych

przygotowanie środowiska programistycznego
hosting zewnętrzny
wprowadzenie do HTML
kaskadowe arkusze styli
podstawy języka PHP
relacyjne bazy danych
wprowadzenie do SQL
wzorzec Model-View-Controller
warsztat – zaprojektowanie i implementacja serwisu www 

3.    Aplikacje okienkowe w Javie:

przygotowanie środowiska programistycznego
podstawy składni języka Java
projektowanie aplikacji z użycie JavaFX
wykorzystanie Scene Builder do tworzenia interfejsów
wykorzystanie baz danych w Javie
warsztat – zaprojektowanie i implementacja aplikacji

4.    Projektowanie i programowanie systemów mechatronicznych

programowanie Programowalnych Sterowników Logicznych (PLC)
układy wykonawcze w systemach mechatronicznych
rozwiązania OpenHardware i OpenSoftware w systemach mechatronicznych
czujniki i sensory w systemach mechatronicznych
przemysłowy Internet Rzeczy(IIOT)
nowoczesne układy zasilania maszyn i urządzeń
protokoły i interfejsy komunikacyjne w mechatronice.
układy sterowania maszyn i urządzeń
warsztat 

5.    Aplikacje internetowe z Java i  Spring Boot

wprowadzenie (definicje, protokół http, koncepcja) 
bazy danych (definicje, relacyjne, nierelacyjne, silniki, ORM) 
walidacja (definicja, koncepcja) 
architektura REST (definicja, przypadku użycia, koncepcja, mobile itd.) 
frontend (ówczesne frontendy, koncepcja, AngularJS) 
bezpieczeństwo (przykłady ataków, jak się zabezpieczać, świadomość bycia bezpiecznym) 7. Warsztat (Java, Spring Boot, Hibernate, REST)

6.    Usability

czym jest usability 
eyetracking w ocenie systemu informatycznego 
EEG jako narzędzie oceny emocji powstałych podczas użytkowania systemu informatycznego 
warsztat – badanie użyteczności wybranego systemu informatycznego

7.    Metodyka nauczania
8.    Praktyka
9.    Pracownia dyplomowa 

Warunki zaliczenia:

implementacja systemu informatycznego w wybranej technologii 
przygotowanie dokumentacji 
prezentacja wyników prac na forum grupy  

Czas trwania: 2 semestry

Liczba godzin: 190 + 60 praktyk

.

 

POLECAMY

Kontakt

Brodnica
tel. 56 493 20 32
e-mail: cedbrodnica@wp.pl

Bydgoszcz
tel. 52 567 00 68
e-mail: podyplomowe@byd.pl

Chojnice
tel. 52 567 00 13
e-mail: chojnice@byd.pl

Działdowo
tel. 23 697 06 90
e-mail: dzialdowo@byd.pl

Ełk
tel. 87 621 76 11
e-mail: wgt@byd.pl

Inowrocław
Tel. 52 567 00 90
e-mail: podyplomowe.inowroclaw@byd.pl

Kraków
tel. 12 412 06 68 lub 695 928 305
e-mail: studia@kire.pl

Lębork
tel. 663 800 665
e-mail: lebork@byd.pl

Malbork
tel. 55 272 56 27 lub 515 538 527
e-mail: dziekanatwsg@byd.pl

Piła
tel. 67 211 76 26 lub 67 211 76 27
e-mail: pila@byd.pl

Radom
tel. 510 814 811
e-mail: studiapodyplomowe@karuzela.org

Rypin
tel. 54 280 3161
e-mail: zs2rypin@wp.pl

Słupsk
tel. 60 80 79 532 lub 59 841 71 09
e-mail: technik@technik.slupsk.pl

Toruń
tel. 56 69 69 444 lub 510 265 091
e-mail: wt@byd.pl

Żuromin
tel. 502 587 885
e-mail: kontakt@logoscentrum.pl

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

© 2023 Wyższa Szkoła Gospodarki