Rekomendacje

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy jest godnym polecenia partnerem w realizacji studiów podyplomowych.

Zaufali nam:

Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy - w czerwcu 2012 roku 23 pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy ukończyło "Studia podyplomowe dla pośredników pracy oraz doradców zawodowych z zakresu pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego". Studia były realizowane w ramach projektu "Profesjonalna kadra - skuteczne działanie" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Rekomendacje do pobrania

 

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie - we wrześniu 2012 roku 55 osób ukończyło studia podyplomowe Organizacja Pomocy Społecznej. Studia zostały zrealizowane w ramach projektu 1.45 "Kształcenie kadry zarządzającej instytucji pomocy i integracji społecznej w formie studiów podyplomowych". Rekomendacje do pobrania

 

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi - Wyższa Szkoła Gospodarki w okresie od listopada 2012 do czerwca 2013 roku w ramach projektu pn. „Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej” Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego zrealizowała dwa kierunki studiów podyplomowych:

Ekonomia Społeczna
Diagnoza Dziecka i Jego Rodziny

W studiach uczestniczyło 90 pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej w ramach projektu "Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej". Rekomendacje do pobrania

 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu - Wyższa Szkoła Gospodarki w okresie od października 2013 do września 2014 zrealizowała dla 130 osób w ramach projektu systemowego "AKADEMIA POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ - WSPARCIE KADR" cztery kierunki studiów podyplomowych:

Aktywizacja Społeczna i Zawodowa Osób z Niepełnosprawnością
Diagnoza Dziecka i Rodziny
Gerontologia
Studium Terapii i Treningu Grupowego

Rekomendacje 1 do pobrania         Rekomendacje 2 do pobrania 

 

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi - Wyższa Szkoła Gospodarki w okresie od 25 października 2014 do 30 kwietnia 2015 roku w ramach projektu  pn. „Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej” Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego zrealizowała studia podyplomowe dla 25 osób w zakresie Interwencji Kryzysowej. Rekomendacje do pobrania

 

STUDIA PODYPLOMOWE WSPÓŁFINANSOWANE Z EFS W OKRESIE PROGRAMOWANIA 2007-2013

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy ma doświadczenie w realizacji studiów podyplomowych dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

PROJEKTY ZAKOŃCZONE:

"NOWOCZESNE KOMPETENCJE - PRACOWNIK JUTRA JUŻ DZIŚ" - studia podyplomowe dofinansowane w 80%:

  • Komputerowe Wspomaganie Projektowania Inżynierskiego
  • Wzornictwo - Projektowanie Użytkowe i Artystyczne
  • Technologie Mobilne w Systemach Sterowania
  • Zarządzanie Bezpieczeństwem Informatycznym
  • Zarządzanie Zaawansowanymi Sieciami Teleinformatycznymi
  • Zintegrowane Systemy Zarządzania w Nowoczesnym Przedsiębiorstwie

"NOWOCZESNY MENEDŻER - EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE" - bezpłatne studia podyplomowe:

  • Menedżer w Ochronie Zdrowia

"NOWE KOMPETENCJE - NOWE MOŻLIWOŚCI NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH" - bezpłatne studia podyplomowe:

  • Przygotowanie Pedagogiczne

„NOWA ŚCIEŻKA KARIERY - PROGRAM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI SEKTORA OŚWIATY" - poradnictwo zawodowe, szkolenie aktywizujące, szkolenia/kursy zawodowe, studia podyplomowe, kursy językowe i informatyczne, pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej, pośrednictwo pracy, poradnictwo psychologiczne, zwrotu kosztów dojazdu na szkolenia, stypendia i dodatki szkoleniowe, dodatki relokacyjne, staże zawodowe.

 

POLECAMY

Kontakt

Bydgoszcz
tel. 52 567 00 68
e-mail: podyplomowe@byd.pl

Chojnice
tel. 534 893 777 lub 52 567 00 12
e-mail: chojnice@byd.pl

Działdowo
tel. 23 697 06 90
e-mail: dzialdowo@byd.pl

Ełk
tel. 87 621 76 11
e-mail: malgorzata.glapiak@byd.pl
natalia.przestrzelska@byd.pl

Inowrocław
Tel. 52 567 00 97
e-mail: weronika.wieloch@byd.pl

Kraków
tel. 12 412 06 68 lub 695 928 305
e-mail: studia@kire.pl

Lębork
tel. 663 800 665
e-mail: lebork@byd.pl

Malbork
tel. 55 272 56 27
e-mail: dziekanatwsg@byd.pl

Piła
tel. 67 211 76 26 lub 67 211 76 27
e-mail: pila@byd.pl

Słupsk
tel. 59 841 71 09 lub 694 400 676
e-mail: technik@technik.slupsk.pl
dziekanat.slupsk@byd.pl

Toruń
tel. 56 69 69 444 lub 510 265 091
e-mail: wt@byd.pl

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

© 2024 Wyższa Szkoła Gospodarki