Manager Sektora Kreatywnego

podyplomowe2 SEMESTRY

Cel studiów

Szybko zmieniająca się rzeczywistość oraz potrzeby artystów/ sektora kreatywnego wymagają wdrożenia nowych narzędzi i metod działania.

 

Dziś artysta nie tylko zajmuje się sztuką.  Ważna jest konsekwentna strategia , długofalowa praca nad jego marką osobistą, wizerunek w mediach, social mediach, zarządzanie  czasem, energią, zadaniami. Artysta musi być komunikatywny, zrozumiały, zabezpieczony umowami. Obok sukcesów zawodowych, gdzie  oczekiwania artysty dotyczące profesjonalnych warunków pracy rosną, często czerpie on dodatkowe profity  podejmując współpracę z markami, angażując się w akcje społeczne, występując w reklamach.

 

Dlatego coraz częściej artysta poszukuje specjalisty/eksperta, który będzie miał  odpowiednie kompetencje i kwalifikacje, żeby go profesjonalnie wspierać we wszystkich tych obszarach. 

 

Przy czym niezwykle ważna jest w tej współpracy relacja oparta na wartościach takich, jak: wzajemne zaufanie, poczucie bezpieczeństwa, dyskrecja, takt, lojalność.


 

Program studiów podyplomowych Manager Sektora Kreatywnego powstał jako odpowiedź na zapotrzebowanie szeroko rozumianej  branży artystycznej oraz sektora kreatywnego.

 

Wypełniamy niszę na rynku. Tworzymy prestiżowy kierunek studiów, na którym największy nacisk położono na nabycie umiejętności i kompetencji niezbędnych do pracy m.in:

agenta artysty, managera artysty, bookera artysty, producenta wydarzeń kulturalnych, specjalisty budującego markę osobistą artysty, social media managera. 

 

Potrzebna jest  komunikacja pomiędzy artystą i jego sztuką a biznesem. To agent, manager wykwalifikowany odpowiednio dba o interesy artysty w nowym świecie kultury i biznesu, który dzisiaj funkcjonuje zupełnie inaczej niż jeszcze 5 lat temu.

 

Do prowadzenia zajęć zaproszono ekspertów, których wiedza poparta jest wieloletnim doświadczeniem zawodowym i sukcesami swoich partnerów biznesowych np. aktorów, wokalistów, muzyków, tancerzy, modelki, fotografów, pisarzy, prezenterów, dziennikarzy, influencerów.

 

Studenci będą prowadzeni przez profesjonalistów, podczas realizacji projektów, co pozwoli im przetestować i zweryfikować nabytą wiedzę i umiejętności.

Nabycie miękkich i twardych kompetencji i umiejętności niezbędnych do uprawiania zawodu managera/agenta artysty.

Takich jak m.in. 

 • umiejętność rozpoznania potencjału danej osoby i perspektywicznego budowania ścieżki kariery
 • umiejętność wyznaczania kierunku rozwoju klienta bazując na potencjale i osobowości\autontyczności
 • konsekwentne budowanie rozpoznawalności medialnej klienta
 • współpraca z  klientem/ umiejętności mediacyjne, umiejętności interpersonalne
 • zarządzanie czasem, zadaniami swoim i klienta
 • pr kryzysowy

Adresaci

Osoby, które są absolwentami studiów artystycznych, mające zamiar rozbudować swoje kwalifikacje i kompetencje w celu reprezentowania interesów artystów. 

Absolwenci innych kierunków kreatywnych, takich jak m.in produkcja, zadządzanie kulturą, zarządzanie instytucją kulturalną.

Osoby, które ukończyły inny kierunek studiów nie związany z branżami kreatywnymi, ale czują w sobie potencjał i możliwość współpracy z branżą kreatywną.

Kadra

Zacznij studia podyplomowe "Manager Sektora Kreatywnego", którego twórcą i kierownikiem kierunku jest Roma Gąsiorowska -  aktorka, menadżerka, coach, reżyserka, manager kultury.
Kadra wykładowców będzie wyjątkowa, to osoby, które od lat funkcjonują w sektorze kreatywnym, agenci gwiazd i managerowie ze świata artystycznego:

Gosia Leitner - agentka gwiazd i założycielka jednej z największych polskich agencji modelek Avant Management i szkoły modelek i modeli Avant School. Odpowiada za budowanie marki Karoliny Pisarek, Sandry Kubickiej, czy Urszuli Radwańskiej. Na swoim koncie ma także współpracę z Kasią Strauss, Magdaleną Mielcerz czy Joanną Krupą.

Filip Mecner - Od 8 lat prowadzący zajęcia z personal brandingu, kreowania marki osób publicznie znanych, networkingu, PR, autoprezentacji na Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie SWPS oraz w ramach programu MBA w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu. Właściciel agencji kreowania marki osobistej - Filip Mecner Personal Branding. Manager osób publicznych odpowiadający za współpracę komercyjne m.in. Dorota Wellman.
Justyna Milkiewicz - od kilku lat współpracuje z takimi artystami jak: Margaret, Marika czy Quebonafide. Organizuje trasy koncertowe w Polsce i za granicą, sesje zdjęciowe i videoklipy. Koordynuję współpracę z wytwórniami, znajduję wytwórnie/wydawców dla artystów i sponsorów. Oprócz tego jest aktywną skrzypaczką.

Robert Gajewski - od ponad 15 lat produkuje lub współprodukuje też festiwale w roli stage managera (m.in Jarocin Festival, Sonisphere Festival, Ursynalia itp) Jest również dziennikarzem muzycznym. Od roku 2005 związanym z warszawskim radiem Kampus 97,1 fm. Od 2008 roku pracuje również w roli managera z wytwórniach płytowych (QL Music, Sony Music, Kayax). Pomysłodawca i organizator Festiwalu "Warszawa Brzmi Ciężko". Od roku 2013 prowadzi własną działalność gospodarczą i ściśle współpracuje z wytwórnią płytową menagementem KAYAX, z ramienia którego jest managerem SMOLIKA, SKUBASA, KEVA FOXA oraz MIRO KĘPIŃSKIEGO.

Weronika Lewandowska - posiada bogate doświadczenie jako Digital Content Manager, Art Director czy Artistic Manager. To jedna z najbardziej znanych polskich spokenwordowych poetek. Jej twórczość m.in znalazła się Palais de Tokyo podczas wystawy prezentującej najważniejsze działania poezji dźwiękowej w XX i XXI w. Współtworzyła i produkowała projekty interdyscyplinarne z udziałem artystów i naukowców wielu dziedzin.

Hania Łowicka - właścicielka firmy Akademia Innowacyjnej Edukacji, twórca projektów społecznych w tym z wykorzystaniem metody EDUTAINMENT, a także scenariuszy szkoleniowych oraz narzędzi wspomagających proces edukacji dorosłych.

Małgorzata Kośmicka – założyciel firmy Analizy HR Doradztwo Szkolenia – prowadzi szkolenia z coachingu, doradztwa dla przedsiębiorstw oraz ngo, wspiera realizację procesów hr w przedsiębiorstwach. Coach, trener i konsultant w zakresie sprzedaży, zarządzania sprzedażą, zarządzania przedsiębiorstwem oraz zarządzania ludźmi, posiada doświadczenie w sprzedaży oraz w zarządzaniu sprzedażą w koncernie międzynarodowym. Współpracuje zarówno z przedsiębiorstwami jak i uczelniami wyższymi, urzędami oraz ngo. 

Dawid Żakowski - producent, koordynator, reżyser, performer, pedagog teatralny w Stowarzyszeniu Sztuka Nowa w Warszawie, Kurator ds. Teatru, reżyser i pedagog teatralny w Sochaczewskim Centrum Kultury w Sochaczewie.

Sylwia Stano - doktor nauk humanistycznych, specjalność: literaturoznawstwo, nauki o kulturze, sektor kreatywny, ekonomika kultury. Założyciel firmy Bibliocreatio. Realizuje reportaże, wywiady i recenzje w kwartalniku „Przekrój”, działa na rzecz rozwoju kreatywności Roztocza i Polesia lubelskiego.

Justyna Niebieszczańska - filolog klasyczny i angielski. Specjalista komunikacji społecznej i Public relations. Ukończyła studium Constructive Communication in Business based on Nonviolent Communication NVC. Od 2009 roku prowadzi własną agencję Public relations. Pracuje jako area manager. W pisaniu obecnie koncentruje się na ukończeniu kolejnych ebooków o pewności siebie w pisaniu i personal PR autora.

Justyna Górska - animator w Kujawsko- Pomorskim Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej w Bydgoszczy. Głównie współpracuje z organizacjami pozarządowymi, niezależnymi twórcami, animatorami kultury.

Maciej Świerczyński - pomaga przedsiębiorcom rozwijać się w różnych obszarach: uczy autoprezentacji, współpracy z innymi przedsiębiorcami, zarządzania sobą w czasie. Pomaga zrozumieć przedsiębiorcom czym jest networking i jak może pomóc im w biznesie.

Ramowy program

1.Specyfika pracy  managera

 •  zakres obowiązków i wymagane kompetencje
 • rodzaje managementu artystycznego. 
 • znajomość potrzeb rynku i świadomość zmieniających się trendów
 • elastyczność i samorozwój managera
 • pozyskiwanie klientów
 • nawiązanie współpracy z klientem i formy jej zakończenia

2. Marka agenta, marka klienta. 

 • pojęcie marki osobistej 
 • wyznaczniki silnej marki
 • wartości i spójna wizja.
 • planowanie ścieżki kariery
 • rebranding
 • budowanie strategii marki osobistej

3.Umiejętne gospodarowanie czasem i energią

 • specyfika pracy freelancera
 • zarządzanie czasem 
 • narzędzia do zarządzania czasem
 • zarządzanie ryzykiem
 • narzędzia pracy nad sobą
 • inteligencja emocjonalna

4. Komunikacja z klientem

 • typy klientów
 • efektywność komunikacji interpersonalnej i zadaniowej
 • style komunikacji
 • typy osobowości, a skuteczna komunikacja
 • budowanie atmosfery zaufania
 • asertywność w komunikacji
 • metaprogramy
 • bariery komunikacyjne
 • funkcje i formy komunikacji managera
 • szumy i filtry komunikacyjne

5.Promocja i marketing w kontekście marki osobistej

 • narzędzia promocji w mediach tradycyjnych
 • narzędzia promocji w nowych mediach
 • umiejętne i selektywne budowanie sieci kontaktów z mediami
 • narzędzia budowania marki osobistej
 • content marketing
 • copywriting

6. Produkcja wydarzeń artystycznych z podziałem na wybrane specjalizacje

 • koncepcja i skuteczna  prezentacja
 • biznesplan i harmonogram realizacji projektu
 • osoby/podmioty współpracujące
 • oszacowanie ryzyka
 • monitoring produkcji
 • rozliczenie i podsumowanie projektu
 • komunikacja zewnętrzna / ewaluacja


7.Wsparcie medialne przy wydarzeniu klienta

 • mediaplan
 • strategia komunikacji
 • spójność i autentyczność wizerunku
 • selektywne budowanie sieci kontaktów
 • nadzór merytoryczny nad realizacją wsparcia medialnego

8.Projekt / zespół / grupa artystów / wydarzenie

 • zarządzanie projektem w procesie preprodukcji, produkcji i postprodukcji
 • zarządzanie relacjami i komunikacją z zespołem
 • realizacja biznesplanu
 • współpraca z podwykonawcami
 • prawo autorskie 
 • aspekty prawne w umowach

9. Źródła finansowania 

 • projekty artystyczne/niezależna produkcja.
 • znajomość istniejących krajowych i unijnych źródeł finansowania projektów artystycznych
 • zasady tworzenia projektów według wytycznych danego wniosku
 • partnerstwo w projektach artystycznych
 • zasady rozliczania projektów z dofinansowaniem

10.Współpraca z biznesem

 • autoprezentacja i reprezentatywność
 • pozyskiwanie partnerów biznesowych do współpracy
 • umiejętne porozumiewanie się językiem korzyści w biznesie
 • autentyczne wartości jako nić porozumienia partnerów w biznesie

Forma zaliczenia

 • egzamin pisemny z bloków tematycznych
 • projekt na zaliczenie ( dowolnie do uzgodnienia) np: opracowanie strategii marki osobistej dla wybranego artysty i sposobu jej realizacji. Przedstawienie pracy w formie prezentacji multimedialnej, lub przygotowanie kompletnego projektu  np. wydarzenia oraz jego prezentacja multimedialna.

Ilość godzin

160

 

POLECAMY

Kontakt

Brodnica
tel. 56 493 20 32
e-mail: cedbrodnica@wp.pl

Bydgoszcz
tel. 52 567 00 68
e-mail: podyplomowe@byd.pl

Chojnice
tel. 52 567 00 13
e-mail: chojnice@byd.pl

Działdowo
tel. 23 697 06 90
e-mail: dzialdowo@byd.pl

Ełk
tel. 87 621 76 11
e-mail: wgt@byd.pl

Inowrocław
Tel. 52 567 00 90
e-mail: podyplomowe.inowroclaw@byd.pl

Kraków
tel. 12 412 06 68 lub 695 928 305
e-mail: studia@kire.pl

Lębork
tel. 663 800 665
e-mail: lebork@byd.pl

Malbork
tel. 55 272 56 27 lub 515 538 527
e-mail: dziekanatwsg@byd.pl

Piła
tel. 67 211 76 26 lub 67 211 76 27
e-mail: pila@byd.pl

Radom
tel. 510 814 811
e-mail: studiapodyplomowe@karuzela.org

Rypin
tel. 54 280 3161
e-mail: zs2rypin@wp.pl

Słupsk
tel. 60 80 79 532 lub 59 841 71 09
e-mail: technik@technik.slupsk.pl

Toruń
tel. 56 69 69 444 lub 510 265 091
e-mail: wt@byd.pl

Żuromin
tel. 502 587 885
e-mail: kontakt@logoscentrum.pl

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

© 2022 Wyższa Szkoła Gospodarki