Terapia Środowiskowa

podyplomowe2 SEMESTRY

Cel studiów

Niezbędnym elementem reformy opieki psychiatrycznej w Polsce związanej z wdrożeniem w Polsce Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego (NPOZP) jest przygotowanie kadr terapii środowiskowej. Do powstania i sprawnego funkcjonowania środowiskowych form opieki konieczne jest wykształcenie i wprowadzenie do systemu odpowiednio przygotowanych osób zdolnych do podejmowania zadań związanych ze środowiskowym modelem opieki, tzn.
do zapewnienia osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej opieki zdrowotnej adekwatnej do ich potrzeb. W modelu tym terapeuta środowiskowy uczestniczy w leczeniu pacjenta w ramach wielospecjalistycznego zespołu, koordynuje jego dostęp do różnorodnych placówek oraz podejmuje interwencje w środowisku pacjenta. Świadczy on czynną opiekę wobec pacjentów/podopiecznych z zaburzeniami psychicznymi i emocjonalnymi w ramach środowiskowych form opieki. Nawiązuje kontakt z pacjentem/podopiecznym oraz rozpoznaje jego potrzeby i możliwości, planuje działania terapeutyczne oraz opracowuje indywidualny i społeczny plan wsparcia, podejmuje interwencje środowiskowe, realizuje działania terapeutyczne w wymiarze indywidualnym i społecznym dotyczące pacjentów/podopiecznych, ich rodzin oraz społeczności lokalnej.

 

Celem studiów jest uzyskanie kompetencji w zakresie psychiatrycznej opieki środowiskowej, niezbędnych do uczestnictwa w leczeniu pacjenta w ramach wielospecjalistycznego zespołu, koordynowania jego dostępu do różnorodnych placówek oraz podejmowanie interwencji w środowisku pacjenta.

Adresaci

Studia skierowana są przede wszystkim do: psychologów i pedagogów pracujących w systemie oświaty, ochrony zdrowia, wymiaru sprawiedliwości i pomocy społecznej; lekarzy; pielęgniarek oraz do wszystkich osób, które posiadają predyspozycje osobowe, zainteresowania i motywację konieczne w pomaganiu osobom z zaburzeniami psychicznymi.

Ramowy program

Program studiów jest zgodny z częścią teoretyczną Ramowego programu szkolenia z zakresu terapii środowiskowej zatwierdzonego przez Ministerstwo Zdrowia 5 grudnia 2018 r.

  • Rola, zadania i wyzwania terapeuty środowiskowego.
  • Stres. kryzys. psychopatologia
  • Zaburzenia psychotyczne. opieka środowiskowa
  • Wybrane problemy kliniczne
  • Psychiatria dziecięca i młodzieżowa. problemy rodziny
  • Modele psychoterapeutyczne i ich zastosowanie w pracy środowiskowej
  • Uzależnienia od alkoholu i innych substancji
  • Psychiatria społeczna

Forma zaliczenia

Egzamin końcowy w formie testu

Ilość godzin

315

 

POLECAMY

Kontakt

Bydgoszcz
tel. 52 567 00 68
e-mail: podyplomowe@byd.pl

Chojnice
tel. 534 893 777 lub 52 567 00 12
e-mail: chojnice@byd.pl

Działdowo
tel. 23 697 06 90
e-mail: dzialdowo@byd.pl

Ełk
tel. 87 621 76 11
e-mail: malgorzata.glapiak@byd.pl
natalia.przestrzelska@byd.pl

Inowrocław
Tel. 52 567 00 97
e-mail: weronika.wieloch@byd.pl

Kraków
tel. 12 412 06 68 lub 695 928 305
e-mail: studia@kire.pl

Lębork
tel. 663 800 665
e-mail: lebork@byd.pl

Malbork
tel. 55 272 56 27
e-mail: dziekanatwsg@byd.pl

Piła
tel. 67 211 76 26 lub 67 211 76 27
e-mail: pila@byd.pl

Słupsk
tel. 59 841 71 09 lub 694 400 676
e-mail: technik@technik.slupsk.pl
dziekanat.slupsk@byd.pl

Toruń
tel. 56 69 69 444 lub 510 265 091
e-mail: wt@byd.pl

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

© 2024 Wyższa Szkoła Gospodarki