Studia Miejskie - Miasta Małe, Średnie i Duże

podyplomowe2 SEMESTRY

Partner merytoryczny

Cel studiów

Celem studiów jest  wyposażenie w wiedzę i umiejętności, pozwalające na bycie aktywnym podmiotem / interesariuszem tworzenia i realizacji polityk miejskich, w szczególności w małych i średnich miastach.

Dostarczenie wiedzy o funkcjonowaniu i rozwoju współczesnych miast, z uwzględnieniem miast małych i średnich. Dostarczenie kompetencji pozwalających na budowanie miast zintegrowanych i zrównoważonych, odpowiadających na wyzwania związane ze zmianami klimatu, zmianami demograficznymi, zagrożeniem marginalizacją społeczną i gospodarczą.

Adresaci

Pracownicy samorządowi, w szczególności miast małych i średnich

Przedstawiciele organizacji pozarządowych, grup nieformalnych zainteresowanych

Korzyści dla słuchaczy

Studia miejskie skierowane są do osób, które są zainteresowane współtworzeniem miasta jako dobrego miejsca do życia. Studia miejskie dostarczają wiedzy z zakresu funkcjonowania miast we wszystkich aspektach: społeczno-gospodarczym, funkcjonalno-przestrzennym, prawnym, kulturowym i administracyjno-instytucjonalnym. W trakcie studiów słuchacze poznają metody tworzenie polityk publicznych na rzecz miast funkcjonalnych, o wysokiej jakości życia, budowanych zgodnie z aktualnymi trendami, odpowiadających na wyzwania związane ze zmianami klimatu, zmianami demograficznymi, zagrożeniem marginalizacją społeczną i gospodarczą. Słuchacze poznają metody badania i diagnozy problemów i przestrzeni miejskich.

Większość zajęć prowadzona przez praktyków, osoby z doświadczeniem w pracy w administracji samorządowej i centralnej, sektorze prywatnym oraz pozarządowym.

Studia realizowane są w partnerstwie z Kongresem Ruchów Miejskich.

Kadra

Zajęcia (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, warsztaty) prowadzą pracownicy naukowo-dydaktyczni z krajowych ośrodków akademickich, specjaliści, teoretycy i praktycy pracujący w administracji samorządowej, działający w organizacjach pozarządowych i biznesie. Trzon kadry stanowią twórcy / twórczyni i działacze / działaczki Kongresu Ruchów Miejskich

Ramowy program

Bloki tematyczne:

Polityka lokalna

 • New Public Management vs. New Public Governance
 • partnerstwa
 • budowanie strategii rozwoju
 • polityka społeczna
 • polityka zdrowotna
 • usługi publiczne
 • podstawy techniki prawodawczej

Przestrzeń

 • metody badania przestrzeni
 • polityka przestrzenne w mieście
 • audyt krajobrazowy i uchwały krajobrazowe
 • GIS
 • rewitalizacja jako element polityki przestrzennej

Mobilność

 • SUMP – Plan Zrównoważonej Mobilności
 • transport zrównoważony
 • piesi w przestrzeni miasta
 • ruch rowerowy
 • transport publiczny
 • Vision Zero

Mieszkańcy

 • zmiany demograficzne we współczesnych miastach
 • jakość życia – metody badań, diagnoza
 • dostęp do informacji publicznej
 • polityki równościowe
 • partycypacja publiczna
 • ruchy miejskie
 • rewitalizacja jako narzędzie zmiany społecznej

Energia

 • transformacja energetyczna miast
 • polityka antysmogowa
 • zielony transport
 • zarządzanie odpadami

Klimat

 • klimat a jakość życia w mieście
 • narzędzia adaptacji do zmian klimatu
 • narzędzia przeciwdziałania zmianom klimatu
 • błękitna i zielona infrastruktura

Smart city

 • narzędzia
 • dobre praktyki

Warsztaty terenowe

Seminarium dyplomowe

Forma zaliczenia

Praca dyplomowa w formie projektu

Ilość godzin

180

 

POLECAMY

Kontakt

Brodnica
tel. 56 493 20 32
e-mail: cedbrodnica@wp.pl

Bydgoszcz
tel. 52 567 00 68
e-mail: podyplomowe@byd.pl

Chojnice
tel. 52 567 00 13
e-mail: chojnice@byd.pl

Działdowo
tel. 23 697 06 90
e-mail: dzialdowo@byd.pl

Ełk
tel. 87 621 76 11
e-mail: wgt@byd.pl

Inowrocław
Tel. 52 567 00 90
e-mail: podyplomowe.inowroclaw@byd.pl

Kraków
tel. 12 412 06 68 lub 695 928 305
e-mail: studia@kire.pl

Lębork
tel. 663 800 665
e-mail: lebork@byd.pl

Malbork
tel. 55 272 56 27 lub 515 538 527
e-mail: dziekanatwsg@byd.pl

Piła
tel. 67 211 76 26 lub 67 211 76 27
e-mail: pila@byd.pl

Radom
tel. 510 814 811
e-mail: studiapodyplomowe@karuzela.org

Rypin
tel. 54 280 3161
e-mail: zs2rypin@wp.pl

Sieradz
tel. 43 822 10 12 lub 691 447 665
e-mail: studia@ckusieradz.pl

Słupsk
tel. 60 80 79 532 lub 59 841 71 09
e-mail: technik@technik.slupsk.pl

Toruń
tel. 56 69 69 444 lub 510 265 091
e-mail: wt@byd.pl

Żuromin
tel. 502 587 885
e-mail: kontakt@logoscentrum.pl

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

© 2021 Wyższa Szkoła Gospodarki