Logistyka i Transport z Certyfikatem Przewoźnika Drogowego

podyplomowe2 SEMESTRY

Cel studiów

Przygotowanie do wykonywania zawodu logistyka, spedytora lub przewoźnika w tym wykwalifikowanego specjalisty w zakresie zarządzania zapasami i magazynem na potrzeby zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji.

Adresaci

Studia kierowane są w pierwszej kolejności do licznego grona osób pracujących lub współpracujących z przedsiębiorstwami transportowymi, spedycyjnymi lub logistycznymi funkcjonującymi na rynku krajowym, wewnątrzwspólnotowym lub międzynarodowym.
Drugą grupę słuchaczy studiów stanowić powinni absolwenci studiów zawodowych, szczególnie z zakresu transportu, szeroko obecnie oferowanych na różnych kierunkach wielu publicznych i prywatnych uczelni w Polsce.

Korzyści dla słuchaczy

Wyposażenie w/w grona osób w nowoczesną wiedzę z zakresu zasad funkcjonowania coraz bardziej integrującego się rynku transportowego, powinno zaowocować dalszym wzrostem profesjonalizmu oferowanych usług, a w konsekwencji wzmocnieniem polskiego transportu na arenie międzynarodowej. Pragmatyczne traktowanie wiedzy oferowanej słuchaczom niniejszych studiów stanowi unikalne w skali całego kraju podejście do kształcenia wysokiej klasy specjalistów. Możliwość wyboru dodatkowych zajęć specjalizacyjnych gwarantuje przygotowanie oraz wiedzę i umiejętności związanych szczegółowo z logistyką lub transportem.

 

Wszyscy słuchacze wezmą udział w kursie przygotowującym do egzaminu na Państwowy Certyfikat Kompetencji Zawodowych Przewoźników w Przewozie Rzeczy oraz przystąpią do egzaminu. Cena czesnego zawiera koszt kursu oraz opłatę za egzamin.

Certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika drogowego jest niezbędny do uzyskania licencji na transport międzynarodowy oraz do uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w Polsce. Certyfikat jest podstawowym warunkiem założenia firmy transportowej lub spedycyjnej, jak również  do pełnienia funkcji osoby zarządzającego transportem w firmie przewozowej. Certyfikat jest imienny, dożywotni i jest honorowany we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Szkolenie na Certyfikat kończy się egzaminem. W przypadku szkoleń prowadzonych przez uczelnię wyższą, nie obowiązuje egzamin państwowy, natomiast uczelnia wystawia suplement z wykazem tematów przeprowadzonych szkoleń. Absolwent po uzyskaniu dyplomu i załączeniu suplementu składa wniosek do Akademii Transportu i otrzymuje Państwowy Certyfikat Kompetencji Zawodowych

Ramowy program

Moduł 1 - Logistyka i zarządzanie zapasami

 • Podstawy logistyki
 • Pracownia gospodarki magazynowej
 • Podstawy transportu i spedycji
 • Logistyka zaopatrzenia i dystrybucji
 • Prognozowanie w logistyce
 • Pracownia kompletacji i formowania ładunków
 • Ubezpieczenia w transporcie, spedycji i logistyce
 • Rozwiązania telematyczne i informatyczne w logistyce

Moduł 2 - Transport i spedycja międzynarodowa

 • Procedury celne i przewozowe
 • Spedycja i transport multimodalny
 • Odpowiedzialność spedytora i przewoźnika - OPWS i Incoterms
 • Eksploatacja środków transportu
 • Mocowanie ładunków
 • Obsługa ładunków skonteneryzowanych
 • Organizacja przewozy specjalistycznych (przewóz ładunków niebezpiecznych, ładunków łatwopsujących się, żywych zwierząt, ładunków ponadnormatywnych)
 • Czas pracy kierowców i harmonogramowanie dostaw

Moduł 3 - Logistyka produkcji

 • Planowanie produkcji
 • Pracownia planowania zapotrzebowania materiałowego (MRP)
 • Pracownia opakowań i odpadów opakowaniowych
 • Systemy zarządzania jakością w logistyce produkcji

Moduł 4 - Proces dyplomowania

 • Metodyka pisania pracy dyplomowej
 • Seminarium dyplomowe
 • Komunikacja interpersonalna i wystąpienia publiczne
 • Negocjacje w logistyce

Moduł 5 - Dostęp do zawodu przewoźnika drogowego i spedytora - Kurs przygotowujący do egzaminu wraz z egzaminem na Certyfikat Kompetencji Zawodowych Przewoźnika

 • Prawo cywilne
 • Prawo handlowe
 • Prawo socjalne
 • Prawo podatkowe
 • Działalność gospodarcza i zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
 • Dostęp do rynku przewozów
 • Normy techniczne i techniczne aspekty działalności
 • Bezpieczeństwo drogowe
 • Rozwiązywanie zadań
 • Egzamin państwowy

Forma zaliczenia

 • Test z wybranych zagadnień programowych
 • Praca dyplomowa

Ilość godzin

230

 

POLECAMY

Kontakt

Brodnica
tel. 56 493 20 32
e-mail: cedbrodnica@wp.pl

Bydgoszcz
tel. 52 567 00 68
e-mail: podyplomowe@byd.pl

Chojnice
tel. 52 567 00 13
e-mail: chojnice@byd.pl

Działdowo
tel. 23 697 06 90
e-mail: dzialdowo@byd.pl

Ełk
tel. 87 621 76 11
e-mail: wgt@byd.pl

Inowrocław
Tel. 52 567 00 90
e-mail: podyplomowe.inowroclaw@byd.pl

Kraków
tel. 12 412 06 68 lub 695 928 305
e-mail: studia@kire.pl

Lębork
tel. 663 800 665
e-mail: lebork@byd.pl

Malbork
tel. 55 272 56 27 lub 515 538 527
e-mail: dziekanatwsg@byd.pl

Piła
tel. 67 211 76 26 lub 67 211 76 27
e-mail: pila@byd.pl

Radom
tel. 510 814 811
e-mail: studiapodyplomowe@karuzela.org

Rypin
tel. 54 280 3161
e-mail: zs2rypin@wp.pl

Słupsk
tel. 60 80 79 532 lub 59 841 71 09
e-mail: technik@technik.slupsk.pl

Toruń
tel. 56 69 69 444 lub 510 265 091
e-mail: wt@byd.pl

Żuromin
tel. 502 587 885
e-mail: kontakt@logoscentrum.pl

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

© 2023 Wyższa Szkoła Gospodarki