Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza z Pomocą Psychologiczną

podyplomowe2 SEMESTRY

Cel studiów

Przygotowanie słuchaczy do udzielania profesjonalnej opieki wychowawczej i wczesnej pomocy psychologicznej dzieciom i młodzieży umieszczonej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i uczęszczającej do szkoły.

Absolwenci zdobywają wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, potrzebne w pracy z dziećmi i młodzieżą, mającej na celu wychowanie, wyrównywanie szans życiowych, wczesnej pomocy psychologicznej, wspierania rozwoju i sprawowanie opieki nad dziećmi i młodzieżą potrzebującą opieki i pomocy a przebywającą w: placówkach opiekuńczo-wychowawczych (internaty, bursy, domy dziecka), instytucjach edukacyjnych (np. w charakterze pedagoga szkolnego), placówkach wychowania pozaszkolnego, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, instytucjach opieki i wsparcia środowiskowego, placówkach profilaktycznych itp.

Adresaci

Nauczyciele oraz inne osoby, które posiadają kwalifikacje do pracy w zawodzie nauczyciela (obowiązkowo przygotowanie pedagogiczne), chcące uzyskać wiedzę i kompetencje niezbędne do pracy z dziećmi i młodzieżą, szczególnie w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Ramowy program

 • pedagogika opiekuńcza
 • współczesne tendencje w  opiece i wychowaniu
 • współczesne systemy opieki
 • zaburzenia rozwoju i zachowania
 • poradnictwo pedagogiczne
 • pomoc psychologiczna - wybrane zagadnienia
 • edukacja zdrowotna
 • seksuologia z elementami terapii
 • profilaktyka i diagnoza w pracy pedagoga szkolnego
 • tworzenie i wdrażanie programów profilaktycznych
 • współpraca placówki opiekuńczo-wychowawczej z rodziną
 • trening umiejętności interpersonalnych
 • trening umiejętności wychowawczych
 • technologia informacyjna w pracy pedagoga szkolnego
 • higiena i emisja głosu
 • elementy prawa oświatowego oraz opiekuńczego;
 • prawo rodzinne i opiekuńcze
 • praktyki - 60 godzin (zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela);
 • seminarium dyplomowe

Forma zaliczenia

 • test z wybranych zagadnień programowych
 • praca dyplomowa

Ilość godzin

360

 

POLECAMY

Kontakt

Brodnica
tel. 56 493 20 32
e-mail: cedbrodnica@wp.pl

Bydgoszcz
tel. 52 567 00 68
e-mail: podyplomowe@byd.pl

Chojnice
tel. 52 567 00 13
e-mail: chojnice@byd.pl

Działdowo
tel. 23 697 06 90
e-mail: dzialdowo@byd.pl

Ełk
tel. 87 621 76 11
e-mail: wgt@byd.pl

Inowrocław
Tel. 52 567 00 90
e-mail: podyplomowe.inowroclaw@byd.pl

Kraków
tel. 12 412 06 68 lub 695 928 305
e-mail: studia@kire.pl

Lębork
tel. 663 800 665
e-mail: lebork@byd.pl

Malbork
tel. 55 272 56 27 lub 515 538 527
e-mail: dziekanatwsg@byd.pl

Piła
tel. 67 211 76 26 lub 67 211 76 27
e-mail: pila@byd.pl

Radom
tel. 510 814 811
e-mail: studiapodyplomowe@karuzela.org

Rypin
tel. 54 280 3161
e-mail: zs2rypin@wp.pl

Sieradz
tel. 43 822 10 12 lub 691 447 665
e-mail: studia@ckusieradz.pl

Słupsk
tel. 60 80 79 532 lub 59 841 71 09
e-mail: technik@technik.slupsk.pl

Toruń
tel. 56 69 69 444 lub 510 265 091
e-mail: wt@byd.pl

Żuromin
tel. 502 587 885
e-mail: kontakt@logoscentrum.pl

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

© 2021 Wyższa Szkoła Gospodarki