Zintegrowane Zarządzanie Zasobami Obronnymi Państwa

podyplomowe2 SEMESTRY

Cel studiów

            Celem studiów jest doskonalenie posiadanych oraz zdobycie nowych kwalifikacji z obszaru zarządzania zasobami obronnymi państwa. W ramach studiów uczestnicy mają sposobność nabycia wiedzy i umiejętności pozwalających w sposób kreatywny rozwiązywać złożone problemy o kluczowym znaczeniu dla sprawności i efektywności systemu obronnego kraju.  Proces doskonalenia indywidualnego warsztatu intelektualnego słuchaczy wspiera starannie wyselekcjonowana kadra specjalistów, z dorobkiem i doświadczeniem zawodowym, zdobytym w kraju i za granicą.

            Dynamika zmian środowiska bezpieczeństwa państwa, narastanie zagrożeń asymetrycznych, trans granicznych generuje często wyzwania na nienotowaną dotychczas skalę.  Sprostanie tym wyzwaniom to umiejętność wykorzystania szans, efektywność zarządzania ryzykiem, skuteczność zapobieganie i eliminowanie symptomów zagrożeń. Studia pozwalają definiować i identyfikować szeroką gamę instrumentów ułatwiających efektywne reagowanie, również w warunkach ograniczonych zasobów.

Adresaci

Zintegrowane zarządzanie zasobami obronnymi państwa nie stanowi wyboru lecz konieczność. Stąd też, nasza oferta studiów adresowana jest do szerokiego grona zainteresowanych problematyką efektywnego, kompleksowego wykorzystania pełnego wachlarza zasobów obronnych, w szczególności służb mundurowych, podmiotów zajmujących się reagowaniem kryzysowym, ochroną infrastruktury krytycznej państwa, obroną cywilną oraz do sfery społeczno-gospodarczej szeroko rozumianego bezpieczeństwa narodowego.

            Nie oznacza to bynajmniej ograniczenia oferty wyłącznie do tych grup odbiorców, bowiem problematyka zintegrowanego zarządzania zasobami obronnymi państwa  dotyka również całą gamę podmiotów przemysłowych, przedsiębiorców wytwarzających zasoby obronne, świadczących usługi dla struktur ochronnych i obronnych systemu bezpieczeństwa narodowego. Ponadto, utrzymuje potencjał do świadczenia takich usług w ramach wsparcia państwa-gospodarza dla struktur militarnych Sojuszu Północnoatlantyckiego.

            Stanowi również atrakcyjną ofertę dla menadżerów, pracowników administracji państwowej i samorządowej w ramach planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa oraz posłów i senatorów, członków sejmowej i senackiej komisji Obrony Narodowej.

            Zakres naszej oferty edukacyjnej jest zatem odzwierciedleniem powszechności narodowego systemu obronnego państwa oraz konieczności sprostania zobowiązaniom sojuszniczym.

Korzyści dla słuchaczy

Efektem studiów jest zasilenie podmiotów zarządzających zasobami obronnymi wysoce wykwalifikowaną, pomocniczą kadrą średniego szczebla administracji, urzędów i instytucji państwa oraz wybranych podmiotów sektora gospodarczo-przemysłowego i usługowego regionu. Absolwenci zintegrowanego zarządzania zasobami obronnymi,  z bagażem praktycznych umiejętności i szerokiej wiedzy merytorycznej stanowić będą przyszłe zaplecze intelektualne podmiotów wspierających system obronny państwa. Zdobyta wiedza i umiejętności w dziedzinie zarządzania, ekonomii i finansów,  bezpieczeństwa, wsparte pierwiastkiem uwarunkowań prawnych funkcjonowania systemu obronnego państwa ogniskują instrumenty i narzędzia praktycznego wymiaru integracji zarządzania.

Ramowy program

  • Podstawy prawne systemu bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej.
  • Zarządzanie strategiczne w państwie. System zarządzania strategicznego bezpieczeństwem narodowym – wybrane zagadnienia.
  • Przyszłe środowisko bezpieczeństwa – trendy i wyzwania w zakresie wsparcia zasobami obronnymi. (Multiple Futures Project).
  • Zarządzanie informacją. Statystyka. (Data Science, Big Data).
  • Zarządzanie zasobami osobowymi.
  • Zarządzanie zasobami materiałowymi. Planowanie i programowanie obronne.
  • Procesy planistyczne w zakresie zasobów obronnych państwa. (Rezerwy, PMG, zapasy med.)
  • Rola i miejsce podmiotów przemysłu obronnego w systemie obronnym państwa. Potencjał przedsiębiorstw polskiego przemysłu obronnego.
  • Zarządzanie zasobami finansowymi. Budżetowanie zadań obronnych państwa.
  • Zobowiązania sojusznicze w zakresie wsparcia zasobami obronnymi państwa.

Forma zaliczenia

Praca dyplomowa polegająca na przygotowaniu materiału koncepcyjnego w wybranym spośród opracowanych tematów problemowych. Opracowanie takie powinno odzwierciedlać zintegrowane podejście do problemu i być rezultatem syntezy wybranego obszaru poznawczego. Praca będzie efektem opracowania przygotowanego w kilkuosobowych zespołach projektowych, w zależności od liczebności grupy.

Ilość godzin

240

 

POLECAMY

Kontakt

Brodnica
tel. 56 493 20 32
e-mail: cedbrodnica@wp.pl

Bydgoszcz
tel. 52 567 00 68
e-mail: podyplomowe@byd.pl

Chojnice
tel. 52 567 00 13
e-mail: chojnice@byd.pl

Działdowo
tel. 23 697 06 90
e-mail: dzialdowo@byd.pl

Ełk
tel. 87 621 76 11
e-mail: wgt@byd.pl

Inowrocław
Tel. 52 567 00 90
e-mail: podyplomowe.inowroclaw@byd.pl

Kraków
tel. 12 412 06 68 lub 695 928 305
e-mail: studia@kire.pl

Lębork
tel. 663 800 665
e-mail: lebork@byd.pl

Malbork
tel. 55 272 56 27 lub 515 538 527
e-mail: dziekanatwsg@byd.pl

Piła
tel. 67 211 76 26 lub 67 211 76 27
e-mail: pila@byd.pl

Radom
tel. 510 814 811
e-mail: studiapodyplomowe@karuzela.org

Rypin
tel. 54 280 3161
e-mail: zs2rypin@wp.pl

Sieradz
tel. 43 822 10 12 lub 691 447 665
e-mail: studia@ckusieradz.pl

Słupsk
tel. 60 80 79 532 lub 59 841 71 09
e-mail: technik@technik.slupsk.pl

Toruń
tel. 56 69 69 444 lub 510 265 091
e-mail: wt@byd.pl

Żuromin
tel. 502 587 885
e-mail: kontakt@logoscentrum.pl

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

© 2021 Wyższa Szkoła Gospodarki