Neurodydaktyka

podyplomowe2 SEMESTRY

Cel studiów

 • Zdobycie wiedzy praktycznej i umiejętności pozwalających na zastosowanie neurodydaktyki w praktyce szkolnej, organizacji pozaszkolnych form nauki oraz w opiece nad dziećmi. 
 • Zapoznanie się z wynikami najnowszych badań nad mózgiem
 • Poznanie neurobiologicznych podstaw uczenia się 
 • Zdobycie wiedzy na temat środowiska edukacyjnego, które wspiera proces uczenia się
 • Stworzenie warunków umożliwiających pełne wykorzystanie potencjału uczniów
 • Podczas zajęć słuchacze zdobędą umiejętność stopniowego implementowania poznanej teorii do własnej praktyki dydaktycznej

Adresaci

Nauczyciele wszystkich typów szkół chcący zdobyć informacje na temat przebiegu procesu uczenia się i poznać zasady planowanie zajęć w oparciu o zdobycze neuronauki.

Korzyści dla słuchaczy

 • Poznanie zasad neurometodyki – metodyki przyjaznej mózgowi i organizacji procesu edukacyjnego, które nie niszczy motywacji z jaką uczniowie przychodzą do szkoły. 
 • Nauka planowania lekcji i doboru materiału dydaktycznego w oparciu o wnioski płynące z badań nad mózgiem. 
 • Czynny udział w zajęciach prowadzonych alternatywnie dla metod edukacji transmisyjnej, bazującej na przekazywaniu wiedzy. 
 • Nabycie umiejętności selekcji i doboru materiałów dydaktycznych ułatwiających zapamiętywanie. 
 • Poznanie nowoczesnych narzędzi przydatnych do odpowiedniego przekazu materiału dydaktycznego.

Ramowy program

 1. Podstawy Neuropedagogiki (PNP)
 • Zasady nauczania przyjazne mózgowi
 • Neurobiologiczne podstawy funkcjonowania pamięci
 • Neuroplastyczność
 • Mózg jako organ społeczny
 • Rozwój mózgu w pierwszych latach życia wnioski płynące z neuropsychologii
 1. Neurometodyka (NM)
 • Nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi
 • Wzbogacone środowisko edukacyjne
 • Uczenie się poprzez nauczanie (LdL)
 • Wpływ metod nauczania na efektywność uczenia się
 • Jak uczyć by nie niszczyć motywacji ucznia
 • Ocenianie przyjazne mózgowi
 • Interakcje a efektywność nauczania
 • Kreatywność i autonomia w szkole
 • Metody aktywne jako wiodący typ pracy
 1. Tutoring (TT)
 • Trening kreatywności TK()
 • Warsztaty umiejętności wychowawczych tutora (WUT)
 • Metody coachingu w pracy pedagoga i tutora (PPT)
 • Zaliczenie: realizacja projektu tutoringu i jego prezentacja na forum grupy
 1. Technologie w nauczaniu hybrydowym (TNH)
 • Praca z platformami elearningowymi
 • Wykorzystanie materiałów z Internetu do realizacji celów z podstawy programowej
 • Rozwijanie kompetencji medialnej uczniów i nauczycieli
 • Zaliczenie: realizacja bloga edukacyjnego z wykorzystaniem multimediów
 1. Warsztaty Animacji Poklatkowej (WAP)
 • Wykorzystanie prostych technik filmowych w procesie edukacji
 • Atrakcyjna lekcja : edukacji środkami audiowizualnymi
 • Zaliczenie: realizacja projektu animacji
 1. Edukacja filmowa (EF)
 • Film w procesie kształcenia-edukacja środkami audiowizualnymi
 • Organizacja projektów filmowych w placówce kulturalnej, scenariusz zajęć.
 • Zwiększanie kompetencji filmoznawczych
 • Prawa autorskie w edukacji
 • Zaliczenie: oddanie projektu filmowego

Forma zaliczenia

Praca dyplomowa

Ilość godzin

177

 

POLECAMY

Kontakt

Brodnica
tel. 56 493 20 32
e-mail: cedbrodnica@wp.pl

Bydgoszcz
tel. 52 567 00 68
e-mail: podyplomowe@byd.pl

Chojnice
tel. 52 567 00 13
e-mail: chojnice@byd.pl

Działdowo
tel. 23 697 06 90
e-mail: dzialdowo@byd.pl

Ełk
tel. 87 621 76 11
e-mail: wgt@byd.pl

Inowrocław
Tel. 52 567 00 90
e-mail: podyplomowe.inowroclaw@byd.pl

Kraków
tel. 12 412 06 68 lub 695 928 305
e-mail: studia@kire.pl

Lębork
tel. 663 800 665
e-mail: lebork@byd.pl

Malbork
tel. 55 272 56 27 lub 515 538 527
e-mail: dziekanatwsg@byd.pl

Piła
tel. 67 211 76 26 lub 67 211 76 27
e-mail: pila@byd.pl

Radom
tel. 510 814 811
e-mail: studiapodyplomowe@karuzela.org

Rypin
tel. 54 280 3161
e-mail: zs2rypin@wp.pl

Sieradz
tel. 43 822 10 12 lub 691 447 665
e-mail: studia@ckusieradz.pl

Słupsk
tel. 60 80 79 532 lub 59 841 71 09
e-mail: technik@technik.slupsk.pl

Toruń
tel. 56 69 69 444 lub 510 265 091
e-mail: wt@byd.pl

Żuromin
tel. 502 587 885
e-mail: kontakt@logoscentrum.pl

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

© 2020 Wyższa Szkoła Gospodarki