DZIAŁDOWO

Administracja i Zarządzanie Finansami Publicznymi
Analiza Finansowa Małych i Średnich Przedsiębiorstw
Arteterapia i Profilaktyka Społeczna
Architektura Wnętrz
Coaching w Edukacji
Coaching w Biznesie
Choreoterapia - Pedagogika Tańca
Dietetyka Kliniczna
Doradztwo Zawodowe
Etyka i Filozofia
Gerontologia i Arteterapia
Geografia i Ochrona Środowiska
Ekonomia i Podstawy Przedsiębiorczości
Integracja Sensoryczna
Język Angielski w Wychowaniu Przedszkolnym i Edukacji Wczesnoszkolnej
Kadry i Płace - prawo i praktyka
Logistyka i Transport
Logistyka i Transport dla Nauczycieli
Mediacje Rodzinne z Elementami Pomocy Psychologicznej dla Rodziny
Mediacje Rówieśnicze i Szkolne
Nowe Prawo Zamówień Publicznych
Neurodydaktyka
Organizacja Pomocy Społecznej
Pedagogika Marii Montessorii - Edukacja i Terapia Przedszkolna
Pedagogika Marii Montessorii - Edukacja i Terapia Przedszkolna i Wczesnoszkolna
Pozyskiwanie i Zarządzanie Funduszami Europejskimi
Przygotowanie Pedagogiczne
Psychodietetyka
Rachunkowość i Podarki od Podstaw
Socjoterapia z Profilaktyką Uzależnień
Technologia Żywności i Żywienie Człowieka
Wychowanie Fizyczne i Gimnastyka Korekcyjna
Zarządzanie Oświatą
Zarządzanie w Ochronie Zdrowia
Zarządzanie Turystyką i Hotelarstwem
Zarządzanie Turystyką i Hotelarstwem dla Nauczycieli
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
Zarządzanie Instytucjami Wsparcia Seniorów

Informacji o rekrutacji na studia podyplomowe w Działdowie udziela:

DAR Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Polna 11A
13-200 Działdowo
tel. 23 697 06 90

 

POLECAMY

Kontakt

Brodnica
tel. 56 493 20 32
e-mail: cedbrodnica@wp.pl

Bydgoszcz
tel. 52 567 00 68
e-mail: podyplomowe@byd.pl

Chojnice
tel. 52 567 00 13
e-mail: chojnice@byd.pl

Działdowo
tel. 23 697 06 90
e-mail: dzialdowo@byd.pl

Ełk
tel. 87 621 76 11
e-mail: wgt@byd.pl

Inowrocław
Tel. 52 567 00 90
e-mail: podyplomowe.inowroclaw@byd.pl

Kraków
tel. 12 412 06 68 lub 695 928 305
e-mail: studia@kire.pl

Lębork
tel. 663 800 665
e-mail: lebork@byd.pl

Malbork
tel. 55 272 56 27 lub 515 538 527
e-mail: dziekanatwsg@byd.pl

Piła
tel. 67 211 76 26 lub 67 211 76 27
e-mail: pila@byd.pl

Radom
tel. 510 814 811
e-mail: studiapodyplomowe@karuzela.org

Rypin
tel. 54 280 3161
e-mail: zs2rypin@wp.pl

Słupsk
tel. 60 80 79 532 lub 59 841 71 09
e-mail: technik@technik.slupsk.pl

Toruń
tel. 56 69 69 444 lub 510 265 091
e-mail: wt@byd.pl

Żuromin
tel. 502 587 885
e-mail: kontakt@logoscentrum.pl

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

© 2023 Wyższa Szkoła Gospodarki